Skip to main content

Abakada Ng Pag-ibig: Xinia

Abakada Ng Pag-ibig: Xinia

Read This Book Online

Publish Date: 

2002

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

High school senior si Xinia nang magkaroon ng matinding crush kay Banjo, pero iniwan siya nito sa gitna ng matinding kahihiyan. Kapwa professionals na sila nang muling magkita. This time handa na si Xinia. Kaya na niyang panghawakan ang kanyang damdamin. Or so she thought.

4.64706
Your rating: None Average: 4.6 (17 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in