Skip to main content

Dream Star

Dream Star

Read This Book Online

Publish Date: 

2005

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

971-43-0929-8

PAGDATING SA BAHAY ay kaagad ibinalita ni Samantha sa kanyang lola ang marriage proposal ni Gregory na tinanggap niya. Masaya rin ito para sa kanya, pero pinuno rin siya nito ng paalala. Gabi na nang magkasama-sama silang tatlo nina Paulo at Mike. Kumuha siya ng magandang tiyempo para sabihin sa mga ito na inalok na siya ng nobyo ng kasal. Kapwa hindi kaagad nakapagsalita sa pagkabigla ang dalawang lalaki. “Sigurado ka na bang gusto mo siyang pakasalan?” tanong ni Paulo. Nakangiti siyang tumango. Pasimpleng sinulyapan nito ang walang kakibo-kibong si Mike. Alam nito na bukod sa nabigla ay nasaktan din ito sa narinig. “Parang ang bilis yata. Dalawang linggo pa lang kayong mag-on ay inalok ka na niya kaagad ng kasal at tinanggap mo naman. Ni hindi ka muna nag-isip,” sabi ulit nito.

4.6
Your rating: None Average: 4.6 (15 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in