Skip to main content

Forever In My Heart

Forever In My Heart

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

Masayang namamasyal si Gabriella sa parang nang walang anu-ano ay nakaharap niya ang isang toro na akmang suwagin siya. Before she could even scream, she was swept off her feet by powerful arms and carried away on a galloping horse. She had barely caught a glimpse of the dark stranger who saved her before he wordlessly bent down and kissed her. In her heart, she knew she was in love. Later, she learned that her hero's name was Antonio, ang kaisa-isang anak ng lalaking dahilan ng kanyang pagbabalik sa Villa Theresa pagkaraan ng labinwalong taon. Ang pamilya nito ang puno't dulo ng pagkasawi ng kanilang ama at pagkawala ng lahat ng kanilang kayamanan...

4.791665
Your rating: None Average: 4.8 (24 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in