Skip to main content

FOREVER SERIES Part 03: A Night To Remember

A Night To Remember

Read This Book Online

Publish Date: 

2003

Print Publisher

Harrel Publishing Co.

Hindi akalain ni Maria Florinda na daranasin ang napakalaking pagsubok. Namatay ang ina niya. Nasira ang buhay niya. Kaya nagpasya siya, mabigat man sa dibdib. Hahayaan na rin niyang mawala ang nobyong si David sa kanyang buhay. Hahayaan niya itong makalikha ng sariling mundo na malaya at malayo sa sumpang dala niya. Hanggang sumapit ang gabing iyon...

5
Your rating: None Average: 5 (5 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in