Skip to main content

FOREVER SERIES Part 05: Yesterday's Over and Gone

Yesterday's Over and Gone

Read This Book Online

Publish Date: 

2003

Print Publisher

Harrel Publishing Co.

Ang lahat ng kaapihan, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng kapaitan. Ayaw patahimikin ng mga iyon si Maria Florinda. Isa lang ang alam niya para matahimik ang loob. Paghihiganti! Igaganti niya ang inang si Marcela, ang kasintahang si David, at ang bukas ng anak na si Raffy. Magagawa lang niya iyon kung mapaluluhod sa lupa ang taong umapi sa kanilang lahat. At titiyakin niyang darating ang araw ng pagtutuos!

2
Your rating: None Average: 2 (1 vote)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in