Skip to main content

Huli Man Ang Sandali

Huli Man Ang Sandali

Read This Book Online

Publish Date: 

1997

Print Publisher

Diamond Romance

ISBN: 

971-631-054-4

Si Carmi. Ulila. Sanay sa pag-iisa. Si Jules. Solong anak. Ibinubuyo ng magulang sa babaing nagugustuhan nila para sa binata. Si Carmina at si Jules. Sila ay dalawang kaluluwang binigkis ng pag-ibig at pinaghiwalay ng pagkakataon. Pagkakataon din ang lumikha ng paraan upang muli silang magkita subalit waring huli na ang bawat sandali.

4.666665
Your rating: None Average: 4.7 (9 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in