Skip to main content

Ikaw Ba Ang Aking Parusa?

Ikaw Ba Ang Aking Parusa?

Read This Book Online

Publish Date: 

1995

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-543-9

Minsan lang nagkamali si Jacqueline pero isa iyong napakalaking pagkakamali na sa paniniwala niya’y sumira na sa kanyang buong pagkatao. Pumatol kasi siya sa isang lalaking may asawa’t mga anak na. At kahit nagpakalayu-layo na ang dalaga, hindi pa rin niya matakasan ang sumbat ng kanyang budhi. Parang masamang biro naman ng tadhana na noon pa niya nakilala ang binatang kumakatawan sa lahat ng pinangarap niya sa isang ideal man. Ano pa ang maipagmamalaki niya kay Robbie gayong siya’y nadungisan na?

4.90909
Your rating: None Average: 4.9 (11 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in