Skip to main content

Kahit Kailan, Ikaw Lamang

Kahit Kailan, Ikaw Lamang

Read This Book Online

By

Publish Date: 

2003

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1022-X

PARANG nakalutang sa alapaap si Corinne pagkatapos magtanghalian. Mistula siyang isang tangang dalagita na nakatikim ng kanyang first kiss. She was not quite herself nang bumalik sa opisina nang tanghaling iyon.
Kinagabihan naman, may mga bulaklak na sumalubong sa kanya sa bahay. Iba-ibang klase iyon—iba-ibang kulay, hugis, at laki.
“Si Ivan talaga,” napapailing at napapangiting sabi na lamang niya. Kumuha siya ng isang pirasong cattleya.
“Did you like my flowers?”
Kamuntik na siyang mapatalon. Napaawang ang bibig niya nang makita ang may-ari ng tinig na iyon. “Arthur!” At sumugod siya ng yakap dito.
Matagal silang nagyakap na magkaibigan.

4.63158
Your rating: None Average: 4.6 (38 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in