Skip to main content

Langit Ang Magdidikta Sa Puso

Langit Ang Magdidikta Sa Puso

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-934-5

Walang intensiyon si Darren, tagapamahala ng isang advertising agency na magtangi sa isang may-sabit na. Ngunit nang kuning modelo si Millett, na noon ay may sakit, napilitan si Darren na ihalili ang look-alike nitong ate, si Tessa. Noon nasira ang intensiyon ng binata. Napaibig siya sa babaing sumumpa na ng habambuhay na debosyon sa Kanya. Isang Madre si Tessa o Sister Teresa. Ayaw karibalin ni Darren ang kinatatalian ng babaing kanyang sinasamba. Aasa na lamang siya sa ididikta ng langit para sa kanilang dalawa.

 
4.57143
Your rating: None Average: 4.6 (7 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in