Skip to main content

My Love, My Hero: Brand

My Love, My Hero: Brand

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

The hard wood slammed into her head and created a fiery pain inside it. Umuungol, bumagsak siya sa lupa. Mula sa nagdidilim niyang paningin ay nakita niya ang muling pag-angat ng malapad na kahoy. Kung sino man ang may tangan niyon ay tila handa na nitong ituloy ang pag-utas sa kanyang buhay. She didn’t feel the next blow anymore. But before she blacked out, her last conscious thought was of someone snatching away her shoulder bag...

4.65
Your rating: None Average: 4.7 (20 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in