Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

My Love, My Hero: Rook

Rook

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-825-1

NGALAY na ang mga binti ni Ethel sa suot na three-inch high-heeled shoes sa paghihintay ng masasakyang taxi sa tapat ng pinagmulang N&M Building. Interview niya kanina sa ina-apply-ang trabaho at noon lang niya nalaman na ganoon pala kahirap sumakay sa lugar na iyon. Sa wakas ay may isang taxing nagbaba ng pasahero sa kanyang unahan. Kinawayan niya iyon at nang huminto ay lumapit siya rito. Nabuksan na niya ang pinto at sasakay na lang nang biglang may pumasok sa kabilang pinto nito at sumakay.

4.793105
Your rating: None Average: 4.8 (29 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in