Skip to main content

My Lovely Bride: Sabina & Illac

My Lovely Bride: Sabina & Illac

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1895-6

“Sabina?”
Napapitlag siya sa kinauupuan. Nag-angat siya ng tingin at bumungad sa kanya ang taong nagpapagulo sa kanyang isip. “A-ano’ng ginagawa mo rito? Hindi kita nakitang lumapit.”
“Nag-alala ako. I saw you leave suddenly. Masama ba ang pakiramdam mo? Is there something wrong?”

4.833335
Your rating: None Average: 4.8 (36 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in