Skip to main content

My One True Love

My One True Love

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

MysticRose Publications

NANG magsimulang magbilang ng boyfriend ang bunso ng mga Orosa, si Gemma, nagsimula ring mabawasan ang pagtingala ng pamilya sa kanilang bayan sa Batangas. Pero medyo nakahinga sila nang lumipad pa-New Zealand ang dalaga para magpraktis doon ng propesyon. Di nagtagal, habang nakatira sa Auckland, nagkarelasyon si Gemma sa guwapong American na si Benedict. Later, na-realize niyang may sikretong pagkatao ang boyfriend. He could be a serial killer, a rapist, a bigamist – who knew? Benedict has become Gemma’s one true love, ngunit handa ba siyang itakwil ng pamilya at huwag nang muling tumuntong sa Pilipinas?

4.6
Your rating: None Average: 4.6 (5 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in