Skip to main content

Sapat Na Ang Minsa'y Minahal Mo Ako

Sapat Na Ang Minsa'y Minahal Mo Ako

Read This Book Online

Publish Date: 

1995

Print Publisher

Valentine Romances

ISBN: 

971-502-533-1

Hindi karaniwang nangyayari sa araw-araw na umibig sa isang tulad ni Nimfa ang binata, guwapo, mayaman at edukado na tulad ni Jordan. Sa tulad ni Nimfa na bukod sa isa lang pipitsuging singer/receptionist sa isang club, ay may anak pa sa pagkadalaga. At para kay Nimfa, ang di-pangkaraniwang pangyayaring iyon ang dahilan kung bakit tinanggihan niya ang alok ni Jordan na pakasalan siya. Siya mismo kasi’y hindi makapaniwala na tunay nga ang nadaramang pag-ibig para sa kanya ng lalaki. Kaya hindi kailanman hinangad ni Nimfa na itali si Jordan sa kanya bilang asawa. Ayaw niyang tuluyang angkinin ang kalayaan ni Jordan. Dahil alam niyang isang araw ay maaari itong magising sa katotohanan na hindi siya ang karapat-dapat na babae para rito.

5
Your rating: None Average: 5 (9 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in