Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 44)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(ika-44 na labas)

SAGLIT pa at nasa loob na sila ng motel. Para lang pala iyon na condo unit kaliit—o mas maliit pa. pagkapasok nila ay kita agad ang malaking kama na may nakapatong na dalawang malaking tuwalya. May table for two, bottled water, plastic cups at kung anu-ano pang thingamajig. Kumpara sa madalas niyang mabasa ni Jason sa mga kuwento sa komiks, hindi naman palibot iyon ng salamin. May maliit lang na salamin sa tapat ng maliit na table.

Pabagsak na inihiga ni Delia ang katawan sa kama. “Ang layo ng byahe natin, nakakapagod!”

Nakadapa ito sa kama at nakatingin lang siya rito. Maya-maya, kumilos ang kamay nito. Kinakawayan siya.

“I-massage mo naman ako,” request nito sa kanya.

Lumapit siya rito. Hindi siya marunong magmasahe pero hinilut-hilot niya ang likod nito.

“Ang sarap…” anito at kumilos ang isang kamay.

Hinagilap nito ang kanyang zipper at ibinaba iyon. Hinayaan lang niya ito. Tuloy siya sa paghagod sa likod nito.

Tinanggal nito ang butones ng kanyang pantalon at ibinaba. Nang makapa nito na naka-briefs na lang siya ay ipinasok nito roon ang kamay. Agad hinagilap ang kanyang balls at nilaro iyon.

Awkward sa kanya ang ganoong puwesto. Kumilos siya para tuluyang maghubo nang marinig niyang nagsalita si Delia.

“Huwag. Hayaan mo lang…” anito.

Hinayaan nga niya ito sa gustong gawin. Tuloy siya sa pagmasahe sa likod nito.

Ang dyunyor na niya ngayon ang hawak nito. Palibahasa’y sabik din siya ay nagalit agad iyon. Para itong gigil na gigil sa pagpisa sa kanyang kakambal.

“Ilang taon ka na nga?” tanong nito.

“Mag-e-eighteen,” sagot niya.

“Malaki ang alaga mo para sa age mo,” kaswal na sabi nito. “Siguro mahilig kang mas-masturbate noon kaya lumaki ‘yan, ano?”

Gusto niyang matawa sa sinabi nito. Ano’ng kinalaman ng pagiging mahilig mag-masturbate sa paglaki ng birdie? May nabasa siya na talagang may lalaking “really hung” at mayroon din namang hindi masyadong nabiyayaan. Para ring bumpers ng babae—may flat, mayroon ding namang kapus-palad. Meaning, kapos ang palad para masapo lahat ang kabuuan.

Naririnig niya ang mga ganoong description sa mga salbahe niyang tiyuhin na basta nag-inuman, tungkol sa sex lagi ang pulutan.

Naiisip nga niya, kung nalalaman lang ng mga uncle niya na marami na siyang nabiyak, magugulat ang mga ito. Kinakantiyawan kasi siya na baka raw bading siya dahil wala pa siyang girlfriend. Kung alam lang ng mga ito na baka sobra pa ang nagiging karanasan niya kaysa sa mga ito pagdating sa sex.

Nagalit na nang todo ang kanyang dyunyor sa paghimas ni Delia. Akala niya’y itutuloy nito na paputukin iyon, pero binitawan at pinahinto siya sa pagmamasahe.

“Maliligo muna ako,” anito at tumayo.

Naghubad ito sa harapan niya. Tama ang tantiya na baka late 30’s na ito base sa katawan. Bagaman at bilugan ay wala itong tiyan masyado. Malalaki ang boobs at may kalakihan ang mga nipples. Parang malusog na piraso ng ubas. Walang masyadong puwet pero makinis. Hindi niya masyadong napurbahan ang flower nito na agad nitong tinakpan ng tuwalya pagkatanggal ng panty.

Pumasok ito sa loob ng banyo. Matagal na wala siyang narinig sa loob hanggang sa tila nag-flush ito. Kung nag-may I go out o napa-jingle lang ito ay hindi niya masabi. Saglit pa, narinig niyang nagsa-shower na ito.

Nahiga muna siya sa kama. Hinintay niyang makatapos ito.

May kumatok sa pinto. Alanganing tumayo siya, andap ang kaloobang binuksan iyon.

Ang room boy.

“Walang intercom, sira ang linya,” anito. “Itatanong ko lang kung oorder kayo ng pagkain.”

Kumamot siya sa ulo. “Naliligo pa ang kasama ko. Mamaya na lang.”

Tiningnan siya ng room boy, nagpakawala ng malisyosong ngiti saka tumalikod na.

Isinara niyang muli ang pinto.

Matagal maligo si Delia. Sabagay, noon pa naman niya naoobserbahan na ang mga babae ay sadyang matagal sa banyo. Marami kasing nililinis. Bumalik siya sa pagkakahiga sa kama at naghintay na makatapos ito.

Matagal pa bago nakalabas ng banyo si Delia. Mukha itong sumariwa. Nakalugay ang nakapusod na buhok. Mas may dating ito sa ganoong porma.

Naupo ito sa isang silya at nagbuklat ng bag. May kinuha. Pabango. Nagwisik sa katawan. Naalala niya ang samyo ng pabango nito na una niyang naamoy nang tumabi ito sa kanya sa sinehan.

Nakatapis ito ng tuwalya. Nagsuklay ng buhok. May kinuha muli sa bag at isinubo. Maya-maya, ngumunguya na uli ito ng chewing gum.

Iyon ang bisyo nito, naisip niya. Buti na lang at hindi sigarilyo. Ayaw pa naman niya sa babaing parang dragon ang bibig.

Tumayo siya.

“Maliligo na rin ako,” paalam niya rito at dinampot ang isang tuwalya.

Tumingin ito sa kanya. Ngumiti. “May special request sana ako,” anito.

Kumunot ang noo niya. “Ano ‘yun?”

“Huwag ka nang maligo. Mas gusto ko ang amoy mo na medyo pinawisan.”

Napakamot siya sa ulo. “Eh, bagong ligo ka. Siyempre dapat mabango rin  ako.”

“Huwag na…” anito sa malanding tinig. “Mas gusto ko talaga pag amoy-pawis. Sige na, pagbigyan mo na ako…”

Ipinatong niya sa silya ang tuwalya. Naupo muli sa kama. Weird din ang babaing ito, naisip niya. Mas type ang amoy-pawis. Ginawa pa siyang parang construction worker.

“Kumatok pala ‘yung room boy kanina,” paalala niya rito. “Kung gusto mo raw umorder ng pagkain. Sira raw kasi ang intercom.”

Tumingin muli sa kanya si Delia. “Magkainan muna tayo bago tayo mag-order ng pagkain.”

Nagkatawanan sila.

Ibinuga ni Delia ang chewing gum sa basurahan. Lumapit sa kanya. Inihiga siya sa kama. Huminga ito malapit sa bibig niya. Naamoy niya ang mabangong tila menthol na hininga nito.

Habang nakatingin ito sa kanya ay muling tinanggal ang butones ng kanyang pantalon, ibinaba iyon at dinukot sa kanyang briefs ang kanyang dyunyor.

“Ang sarap hawakan,” ngumiti si Delia. “Parang tuta na di pa naglalakad.”

Naaamoy niya ang kabanguhan ni Delia kaya mabilis na tumayo ang kanyang dyunyor. Ibinaba nito ang kanyang briefs. Hinubad ang kanyang suot na T-shirt. Tila nanggigil ito sa kanyang mga nipples at dinilaan ang isa. Kinagat-kagat. Marahas na marahas ang ginagawa nitong paglalaro sa kanyang alaga. Nakikiliti naman siya sa lamig ng dila nito dahil sa menthol na chewing gum na kinain.

Tumigil ito sa paghalik sa kanyang dibdib. Tinitigan ang kanyang dyunyor. Bahagya itong bumaba at tumapat sa pinakaulo niyon. Dinilaan.

Walang sabi-sabing bigla nito iyong isinubo. Pinaglagos hanggang sa lalamunan nito.

 

SUBAYBAYAN!