Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 76)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-76 na labas)

NAGKALABASAN ng mga damdamin sina Jason at Sandra, at nauwi iyon sa paglalambingan. Sinabi ni Sandra na ang pagmamahal niya kay Jason ay katumbas ng pagsusuko niya rito ng lahat-lahat sa kanya.

Nahalata ni Jason ang pagiging virgin ni Sandra. Kung dati-rati, kapag nagki-kiss sila sa loob ng sinehan ay hindi ito nagpapakita ng takot, ngayon ay ramdam niya ang panginginig nito. Bakit nga ba hindi, nasa loob sila ng pribadong silid, silang dalawa lang doon, at anuman ang kahantungan ng pagsosolo nila ay walang gagambala.

Habang tinatanggal niya ang mga butones ng pang-itaas nito ay masuyo niya itong hinahalikan. Naramdaman niyang nagbubuhul-buhol ang hininga nito, may kasamang takot. Gumaganti naman ng halik ngunit halata niya ang panginginig.

Tumigil siya sa paghalik dito. Tinitigan niya ito. “Kung natatakot ka, pwede namang matulog na lang tayo,” aniya at sinimulang isara muli ang mga butones ng uniform nito.

Sa halip na sumagot ay ikinawit nito ang isang kamay sa kanyang batok at inilapat ang mga labi sa labi niya. Nakuha niya ang mensahe. Kinakabahan lang ito dahil first time, pero gusto nito ang mga nangyayari.

Muli niyang inisa-isang alisin ang mga butones ng uniporme nito. Saglit pa, tumambad sa kanya ang malulusog nitong dibdib na perfect cone, at may malarosas na mga nipples.

Sinubukan niyang i-touch ang isa. Masuyo. Napaka-firm niyon at napakasarap sa kanyang palad ng feel. Hinayaan muna niyang ma-relax ito sa pamamagitan ng marahan niyang paghawak-hawak doon.

Tuloy sila sa paghahalikan. Kung kanina ay kung saan-saan napupunta ang bibig ni Sandra, ngayon ay alam na nito. Hindi na rin nito iniiiwas sa dila niya ang maliit na dila nito at mainit. Nagpupuluputan sila ng dila. Ang katawan ni Sandra ay nagsisimula na ring kumilos na parang namihasa nang nakadikit sa kanya.

Sinimulan niyang i-touch ang isang nipple nito. Napaigtad ito, bahagya siyang naitulak. Ibinalik muna niya ang kamay sa paghaplos sa kabuuan ng boobs nito, sa magandang korte na buung-buo pa. Nang sa palagay niya ay medyo relax na uli ito, marahan niyang pinaikot ang mga daliri sa isang utong nito.

Wala na itong bayolenteng reaksyon. Nagpaubaya na ito nang sagad-sagarin na niya ang paglamas sa kabuuan ng boobs nito. Nagpalipat-lipat ang kanyang kamay sa dalawang kambal nito.

Tumigil siya sa paghalik at paglamas sa boobs nito. Iniupo niya ito sa kama at tuluyan niyang tinanggal ang pang-itaas na uniform nito. Naghubad din siya ng pang-itaas. Napatingin ito sa katawan niya bago bahagyang nagyuko ng mukha.

Niyakap niya ito. Nagdaiti ang kanilang mga hubad na katawan. Napakasarap sa pakiramdam ng dibdib niya ang pagkakadikit ng mga sariwa at basal na boobs nito sa kanya.

Naramdaman niyang nagbuhul-buhol ang hininga ni Sandra. Parang mahihimatay. Tinanong niya ito. “Bakit?”

Idinikit nito ang mukha sa dibdib niya. “Wala man. Ngayon lang kasi napadikit ang chest ko sa chest ng guy.”

Hinawakan niya ito sa mukha at itinunghay sa kanya. “Masaya ka ba?”

“I never been happier in my life, Jason...” tumingin ito sa kanya at yumakap. Isinubsob lalo ang mukha sa dibdib niya.

Hinaplos niya ang buhok nito. Kapagkuwa’y hinagkan iyon. Matagal na idinikit ni Sandra ang mukha sa dibdib niya na para bang doon humahanap ng init.

Hinaplus-haplos niya ang likod nito para makampante. Ang malasutlang kutis nito, ang malulusog na dibdib na nakadikit sa kanya ay para ring security blanket na for some odd reasons ay nagpapakalma sa kanyang kalooban. Siguro nga’y they are meant for each other ni Sandra dahil sa lahat nang bagay ay magkatugma sila. Mula’t simula, hindi sila nagkaroon ng bagay na hindi pinagkasunduan.

Nagulat siya nang may maramdaman.

Nilalaro ni Sandra ng mainit, maliit nitong dila ang kanyang nipples.

At bigla, ang kanina’y medyo kinakabahan niyang dyunyor ay biglang nagwala!

Hindi niya akalain iyon. Gayunpaman, hindi na siya nagtaka. Nasa generation si Sandra ng internet. Kung virgin man ito, tiyak na nakapanood ito ng porn, nakapagbasa ng erotic novels. Wala man itong actual na karanasan sa pakikipagromansa, may mga theory ito na napanood at nabasa.

At sabi nga ng isang uncle niya, ang mga babae ay para ring lalaki. Kahit wala pang karanasan ay tutugon at tutugon sa sitwasyon sa oras na darating ang first time na makipag-sex. May babaing virgin, pero oras na makipag-sex ito ay para na ring expert. The only difference is, first time na mawawasak ang belo na tumatabing sa kapurihan nito. Unang pagkakataon na may dayuhang mangangahas na dalawin ang pinakatagu-tagong yungib.

Nang muli niyang hawakan ang katawan ni Sandra ay hindi na ito nanginginig. May init na rin siyang nararamdaman mula rito. Maging ang mga kamay nito ay nag-e-explore na rin sa kanyang katawan habang patuloy na nili-lick ang kanyang nipples. Napaliyad siya nang tila manggigil ito at kagatin nang pino ang isa niyang utong. Ngunit hindi niya ito inawat, hinayaan na lang niya kung anuman ang gusto nitong gawin. Bibigyan muna niya ito nang laya para lalong marelaks at maging kaiga-igaya ang kanilang unang pagniniig.

Tumigil sa paghalik sa kanyang nipples si Sandra. Nagbalik ito sa pakikipag-lips to lips sa kanya. Kapagkuwa’y naramdaman niyang itinutulak siya nito pahiga.

Nabuwal siya sa kama kasunod ito, tuloy ang paghalik sa kanya. Inayos nito ang puwesto at ngayon ay nakaupo sa may tiyan niya habang walang puknat sa pakikipagpuluputan ng dila sa kanya.

Kumilos ang kanyang kamay. Tinanggal niya ang butones ng pantalon nito at ibinaba ang zipper. Naramdaman niyang tumutulong ito sa pagtatanggal ng unipormeng pambaba. Bumaba rin ito sa paghalik sa kanya; sa leeg, sa kanyang dibdib—at ngayon ay sa kanyang may puson.

Napaliyad si Jason.

 

SUBAYBAYAN!