Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 82)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-82 labas)

HALOS magwala na sa nararamdamang kaligayahan si Sandra sa panibagong bugso ng romansang ginagawa ni Jason dito. Napakapit ito nang todo sa headboard ng kama lalo na nang halikan na niya ang magkabilang hita nito. Alam rin marahil ng kanyang nobya na ito na ang tinatawag na point of no return.

Muli niyang nalanghap ang amoy-langka na sanghaya ng pagkakababae nito. Hindi siya manghihinawang kainin ‘yun any given time. Nakakatuwa naman na may ganoon itong mabangong amoy down there kahit may kalaguan ang buhok.

Minsan kasi ay na-eavesdrop niya ang mga kaklaseng babae na naghuhuntahan ng tungkol sa kanilang pubic hair. Akala kasi ng mga ito ay naka-headphone siya at nakikinig sa kanyang music player, pero ang hindi alam ng mga ito ay naubusan na siya ng charge. Nakatuwaan na lang niyang hindi tanggalin ang headset tutal ay allowed naman sa kanilang computer lab subject habang naggagawa sila ng apps.

Apat na kaklase niyang babae ang mga kinikilig pa habang nagkukuwentuhan ng tungkol sa pubic hair. Kuwento ng isa, nagpa-wax daw ito kaya na-excite ‘yung boyfriend nang makita na parang sa nene uli ang pipay nito. Ang tatlo naman ay aminado ring bumibili ng pang-ahit at nagse-shave kapag malalago na ang mga hibla.

Naisip niyang para rin palang lalaki ang mga ito. Nagkataon lang na ang inaahit ng mga lalaki ay nasa nguso, ang mga ito naman ay ang nasa pagitan ng hita.

Ayon pa sa mga ito sa strictly girls’ talk na iyon ay medyo makati raw kapag mahahaba na. Napaghuntahan din ng mga ito na may konting smell pag may period kasi natutuyuan ng menstruation ang buhok at kahit gaano ka pa kalinis sa katawan, magkakaamoy pa rin.

Pinigil niya ang sarili noon na mapahalakhak sa naririnig. Pinanatili niya ang poker face at kunwa’y naghe-head bang siya sa music na pinapakinggan.

At dahil nainggit ‘yung iba sa isang nakapagpa-wax, mag-iipon daw ang mga ito para makapagpatanggal din ng hair.

Napatingin ang mga ito sa kanya na patuloy sa pagkukunwari na nakikinig ng music.

“Si Jason kaya, nag-aahit din?” tanong ng isa sa mga ito.

Sumagot siya. “Hindi. Nilalagyan ko ng tali para naka-pony tail.”

Napaghahampas at nasabunutan siya ng mga ito nang malamang naririnig pala niya ang kuwentuhan.

Ngayon ay si Sandra ang sumasabunot sa kanya. Mahigpit ang pagsabunot nito nang muli niyang dilaan ang maliit nitong kuntil. Saglit pa lang ang dila niya roon ay kumatas na ito. Sunod niyang pinasadahan ng dila ang magkabilang pisngi ng kaangkinan nito.

“Jason!” sigaw nito.

Napahawak ito sa tainga niya. Masuyo ang ginawa niyang paghalik sa kabuuan ng flower nito, Para siyang marinong noon lang muli sumisid sa dagat. Napaangat ang katawan nito, napaliyad. Lalo niyang pinagbuti ang pagdila sa kaselanan nitong patuloy ang pag-agos ng masaganang katas ng kaligayahan.

Isang bayolenteng igtad ang ginawa ni Sandra at sinundan ng mataas na pagliyad na may kasamang sigaw at alam ni Jason na narating na nito ang glorya. Muli itong napasabunot sa kanya, na sa sobrang higpit ay alam niyang may mga hibla ng kanyang buhok na nabunot nito.

Matapos iyon ay bumagsak ito sa kama. Tila nanlalata.

Pinahid niya ang mga katas sa bibig at inilapit dito ang mukha. Nakapikit si Sandra, hinaplos niya ang pisngi nito.

Nagmulat ito ng mga mata. May kinang sa mga mata nito, naroon ang kaligayahan.

“Ano’ng ginagawa mo sa akin?” tanong nito. “Ang pilyo mo man.”

Ngumiti siya. “May kasunod pa iyan.”

Tumingin ito sa kanya. Nasa mga mata pa rin ang sumilay na pilyang ngiti. “Whatever it is, gusto kong ma-feel.”

Hinalikan niya ito. Muling hinaplos ang buong katawan. Kapagkuwa’y pinaghiwalay niya ang mga hita nito. Iniangat niya ang mukha para makita ang expression nito. Naroon ang pangamba sa mukha ni Sandra, ngunit hindi maitatanggi na kung anuman ang mangyayari ay handa ito.

“I love you, Sandra...” anas niya. At sa pagkatanda ni Jason, sinabi niya iyon nang buong damdamin at katapatan.

“Same here, Jason,” ani Sandra at ikinawit ang mga kamay sa kanyang leeg.

Kinapa niya ang flower ni Sandra. Basambasa pa rin iyon. Sa ganoong estado, alam niyang handang-handa iyon na tanggapin ang panauhing sa unang pagkakataon ay kakatok sa pintuan ng kaselanan nito.

Pinaghiwalay niya ang mga hita nito. Itinutok niya ang nagngangalit niyang dyunyor sa bukana ng flower nito. Minsan pa ay humanga siya sa lapad ng kakambal ni Sandra. May naramdaman siyang kakaibang kiliti nang tumutok na ang pinakaulo ng kanyang alaga sa hiwa nito at maramdaman sa gilid ang mga pisngi ng langit.

Napabiling si Sandra. Unang karanasan nito na may mamang kalbong nag-hello sa bungad ng bulaklak nito. At bawat unang karanasan ay nakakatakot.

Sa panig ni Sandra, may mga naririnig itong kuwento na kapag virgin ang babae ay tila raw napunit ang opening ng vagina. Makirot at magdurugo. Lalo na raw kung hindi marunong ang lalaki, talagang masakit.

Nagpapasalamat si Sandra na from the looks of it ay may karanasan na si Jason. Hindi naman siya na-hurt na hindi siya ang unang babae sa buhay nito. Mahirap mag-expect ng lalaking virgin sa panahong ito. At laging sinasabi ng ibang babae, mainam nang ang lalaki ang may experience kaysa sa babae.

Parang unfair para sa woman’s point of view, pero iyon ang social norm. Anyway, ang ating lipunan pagdating sa sex ay laging pabor sa kalalakihan. In her case, sadya niyang inialay kay Jason ang pagiging birhen dahil sa malalim na kadahilanan.

Bahagyang idiniin ni Jason ang kanyang dyunyor. Nag-react si Sandra, ngunit hindi naman inalis ang pagkakapuntirya niya sa butas nito. May pagmamalaki naman siyang naramdaman sa sarili.

Mukhang siya nga ang una kay Sandra. May mga palatandaan. Tulad ngayon, ramdam niya na may nakaharang sa ulo ng kanyang dyunyor patungo sa daraanang mas malalim na hukay. Hindi pa punit ang hymen ng nobya. At siya—si Jason dela Vega ng Angono, Rizal ang unang lalaking gagawa niyon sa dalaga. Pakiramdam tuloy niya ay isa siya sa mga Katipunerong nagpunit ng sedula sa Biak na Bato noong panahon ng himagsikan. Napuno ng pagmamalaki ang kanyang dibdib.

Marahan siyang kumadyot. Napapaire si Sandra. Sinunud-sunod niya ang mararahang kadyot hanggang sa maramdaman niyang naging wet na naman ito. Kinagat nito ang labi at mas nilawakan ang pagbubuka ng mga hita.

Nagpakawala si Jason ng isang matinding ulos. Isa pa. At isa pa uli. Lumalalim ang nahuhukay niya. Inayos niya ang puwesto. Mahihinang kadyot muna, pagkatapos ay isang madiing ulos.

Iyon na!

Naramdaman niyang tila may manipis na papel na binutas ang kanyang dyunyor at naglagos iyon sa mas malalim na bahagi ng kaselanan ni Sandra. Pakiramdam niya’y may mahinang putok.

Napa-“Hump!” naman si Sandra at napakagat-labi. Sunud-sunod ang “Ahhhh!” Nang tingnan ito ni Jason, nakita niyang lumuluha ito.

 

SUBAYBAYAN!