Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 89)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-89 na labas)

NATUWA si Sandra nang sabihin ni Jason na sa darating na weekend ay gusto niya itong ipakilala sa kanyang parents. Nahalikan siya nito sa labi.

“You’re so sweet. Touch naman ako,” pinisil pa ni Sandra ang pisngi niya.

“Ano, gusto mo?” tanong niya rito.

Bahagyang tumingala si Sandra. Pinaikot ang mga mata na parang nag-iisip. Kapagkuwa’y nagkibit-balikat. “Hmm, hindi pa man ako ready,” anito.

“Bakit?” medyo dismayadong tanong niya.

“Scary!” tumawa ito. “Baka man matapang mommy mo. Saka parang ang ugly ko pa. Ahm, give me more time, okay?”

Bahagya siyang nalungkot. “Bakit nga?”

“I’ve said my reasons. Saka gusto ko muna matuwid nang todo man ang dila ko para dili ma-turnoff mommy mo. From what I’ve read, ayaw raw ng mga Tagalog makapag-asawa ng Bisaya ang mga anak nilang lalaki.”

Hindi siya nakakibo. Sabagay, noon ay may naririnig din siyang kuwentuhan ng kanyang ina at mga amiga nito na tungkol sa isang Bisaya na napangawa ng tagaroon sa kanila. Hindi raw ideal wife. Laging laman ng tsismisan ng mga ito.

Pero iba na rin naman ang panahon ngayon. Ang mga babaing Bisaya na nakakarating sa Maynila ay nagbabago na ang mindset—lalo na ang mga nakapag-aral na gaya ni Sandra.

Bandang huli, iginalang niya ang desisyon nito. Dahil sa case niya, hindi pa rin naman siya ready na humarap sa parents nito kung sakali.

Natatangay siya ng kanyang emosyon. Sa mga natuklasan kay Sandra na magagandang katangian nito. Sa pagiging una niya sa buhay nito. At iyon ang mga dahilan kaya kayang-kaya niyang iharap at ipagmalaki ito sa kanyang ina.

Ngumiti siya. “Sige, basta pag ready ka na at gusto mo, I’ll introduce you to my parents.”

“I love to,” anito at pinisil siya nito sa magkabilang tainga. “Just give me more time.”

Tinapos nila ang pagkain. Nagsepilyo. Nanood ng TV. Nang bumaba na ang kanyang busog ay naligo siya.

Pagkaligo niya, habang naglilinis siya ng ibang bahagi ng kanyang katawan gaya ng kuko at paminsan-minsang pagbubunot ng buhok sa ilong ay patay na ang TV at nakikinig naman ng music sa kanyang phone si Sandra. Naka-earphone ito at paminsan-minsan ay sumasabay sa pagkanta. Pareho silang nakabihis ng kanilang uniform. Anytime na magyaya itong umuwi na sila, just in case wala nang baha sa mga daraanan nila pabalik sa kani-kanilang dorm ay okey na sa kanya.

Naikumpara tuloy niya ang sitwasyon nila ni Delia noon. Marathon sex. Huwag lang di magdikit ang kanilang mga hubad na katawan ay tiyak na magyayarian sila. Mas mahaba pa ang oras na nag-sex sila ni Delia sa motel na iyon kaysa sa naitulog nila.

Nakita niya maya-maya na umunat sa pagkakahiga sa kama si Sandra. Tuloy pa rin ito sa pagkanta nang mahina. Medyo nangingiti siya kapag ang “i” nito ay nagiging “e” sa pagbigkas ng mga words. Ang “o” ay nagiging “u” and vice versa. May katwiran ito kung bakit nag-chicken out sa pagharap sa kanyang ina.

Ngayon din niya napagmasdan ang mga gamit nito. Alam niyang mamahalin ang backpack ng dalaga. Kumpleto rin ito sa magagarang alahas. Pinakamahal sa market ang gamit na cellphone. May tablet. Sabi nito sa kanya ay may mamahalin din itong laptop sa dorm—na ipinahihiram sa kanya kung gusto niya. Pero may laptop din naman siya na okey namang gamitin sa paggawa niya ng apps.

Napatingin si Sandra sa kanya at nagtaka kung bakit tila sinusuri niya ito. Tinanggal nito ang earphone sa tainga. Nagtatanong ang mga mata.

Ngumiti siya. Natutuwa siya sa pagiging reaksyunaryo nito sa bawat movement niya.

“Why, mister?” pasosyal na tanong nito sa kanya. “Why are you staring at me like that?”

“Nagagandahan lang ako sa ‘yo...”

Kunwa’y pinaputok nito ang isang kamay. “Echos...”

“Totoo. You’re so pretty.”

“Ilan man kami nasabihan na nimo ng ganyan?” kunwa’y nagseselos nitong sambit.

“Ikaw pa lang...”

“Totoo?”

“Swear...”

Inayos nito ang cellphone at inilagay sa bag. Lumapit sa kanya at niyakap siya. Kapagkuwa’y hinalikan siya sa bibig.

Maalab ang naging halik sa kanya ni Sandra.

Mabangung-mabango ang bibig nito dahil kumain pala ng kendi na breath freshener. Tinugon niya ang halik nito. Nagtagpo ang kanilang mga dila.

Nagsimulang lumikot ang mga kamay niya. Niyakap niya ito para damahin ang katawan. Napakalambot ni Sandra. Para itong bagong unan na noon pa lang gagamitin sa pagtulog.

Kumilos ang kanyang mga kamay. Untu-unti niyang tinanggal ang mga butones ng suot nitong uniporme sa itaas.

Nang matanggal niya iyon, isinampay niya sa katabi nilang plastic na upuan.

Tinanggal din niya ang kawit ng bra nito. Paghubad niya sa bra nito ay muling iniluwa niyon ang malulusog nitong dibdib na mala-papaya na para sa edad nito. Napahinga siya nang malalim. Naalala niya ang mga pilyong tiyuhin niya. Naisip niya, kapag nakita ng mga ito si Sandra, tiyak na sasabihin ng mga ito: “Dyakpat ka riyan, pamangkin. Dibdib pa lang ay ulam na!”

Naghubad siya ng pang-itaas. Napahinga nang malalim si Sandra nang muling tumambad dito ang kanyang katawan. Malalim ang naging paghinga nito nang idikit ang pisngi sa kanyang dibdib. Ramdam din agad niya na nagbago ang temperatura nito.

Hinawakan niya ito sa leeg. Sa pisngi. Masuyo niya itong hinalikan. Idinampi naman nito ang maiinit na palad sa kanyang dibdib, nilaro ang kanyang mga nipples.

Habang naghahalikan sila ay bumaba ang kanyang mga kamay. Hinaplos niya ang magkabilang puwet nito. Kapagkuwa’y tinanggal niya ang butones ng pang-ibaba nito. Hinubad niya iyon. Isinampay muli sa plastic na silya.

Panty na lang ang natitira kay Sandra. Hindi muna niya iyon inalis dito dahil nasisiyahan siya na hinahaplos ang puwet nito habang naka-panty lang. Manipis ang panty nito, at halos ay ramdam na rin niya ang skin nito sa ginagawa niyang pagpiga-piga sa puwet nito.

Nagiging mas mapusok naman ang paghalik sa kanya ni Sandra. Bumitaw ito sa paghalik sa kanya at sa halip ay dinilaan ang kanyang dibdib. Ang kamay nito ay humahaplos din sa kanyang dyunyor na kanina pang nagngangalit.

May iba siyang plano kay Sandra ngayon. Kung kanina ay isinubo siya nito habang nakatayo siya, ngayon naman ay kakainin niya ito habang nakatayo rin.

Dinede niya ang magkabilang bundok nito para isakatuparan ang kanyang plano. Paglapat ng dila niya sa isang nipples nito ay agad itong napaungol sa sarap. Lalong hinigpitan ang pagpisil sa kanyang dyunyor.

 

SUBAYBAYAN!