Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

My Pretty Photobomber (Part 27)

Nobela ni KC CORDERO

(Ika-27 labas)

ISANG araw ay nagulat si Lorde nang paglabas niya sa fitness center ay may naghihintay sa kanya sa reception area.

Si Martin!

Tumayo ito at sumalubong sa kanya.

“Kumusta?” tanong nito.

Sarcastic ang naging sagot niya. “Kung sasabihin ko ba sa ‘yong I’m okay ay maniniwala ka?”

Napayuko ang lalaki. Kapagkuwa’y tumingin sa kanya. “Can we talk? Marami akong gustong sabihin.”

Saglit na nag-isip si Lorde. Noon pa niya gustong mangyari ang eksenang ito, pero bakit hindi na siya excited?

Nagdesisyon siyang makipag-usap nga rito. May gusto rin siyang tiyakin sa sarili.

Humantong sila sa isang pizza house. Wala siyang ganang kumain, pero nag-order siya ng juice. Nagkape lang si Martin.

“I’m sorry na nawala ako,” makaraan ang ilang sandali ng katahimikan ay basag ni Martin. “Malaki ang fault ko sa ‘yo.”

Sumandal sa upuan si Lorde at nilaro ang bote ng mineral water. “So, ano ang kuwento?” dry niyang tanong.

Ayon kay Martin ay nagpakasal ito sa dating fiancée sa US. Una raw nitong girlfriend iyon bago siya. Isang Black woman. Nang magbalik daw ito sa US ay nagkitang muli ang dalawa, and the old flame was rekindled. Nabuntis nito ang babae. Doon na rin ito nag-start na putulin ang communication nila.

“I don’t know how to explain back then,” ani Martin na hindi tumitingin sa kanya. “I thought it would be better kung basta na lang ako mawawala in your life. I’m here to personally say how sorry I am, Lorde.”

Minasdan niya si Martin. Mukha na itong tatay. Wala na ang sabi nga ni Storm ay mala-Jericho Rosales nitong porma. Medyo mataba na, dad bod ‘ika nga, bagama’t obvious pa rin ang pagiging guwapo. Halata na ang edad nito sa kawalan marahil ng physical activities.

Inilabas nito ang cellphone. Nag-browse at may ipinakita sa kanya.

“Here’s my family. That’s Becky my wife, and Gertrude my adorable daughter. She’s almost two years old now,” may pagmamalaking sambit nito.

Out of curiosity ay tiningnan niya. Magkakasama ang mag-anak sa picture. Tipikal na egay ang napangasawa nito na medyo mataba. Cute naman ang anak nito na halata ang mix ng Asian and Black races.

“Sana’y mapatawad mo ako, Lorde,” ani Martin matapos ipakita sa kanya ang larawan ng pamilya.

Huminga nang malalim si Lorde. Time heals all wounds, sabi nga. At ngayong nakita na niyang muli si Martin, may natiyak siya sa kanyang sarili.

Biglang-bigla ay nami-miss na niya si Storm!

Nag-explain din si Martin na kaya hindi siya nito sinamantala noon ay may kutob pa rin itong magkakabalikan sila ni Becky. Nirespeto raw siya nito para sakaling hindi nga sila magkatuluyan ay makapagmamalaki siya sa sarili at sa bagong lalaking mamahalin.

“Ayokong masira ka noon sa akin dahil may doubt na ako sa sarili ko, Lorde. Now I know na kahit you are cursing me to the highest heaven, I have given you my utmost respect,” sambit pa nito. “Kaya nitong pag-uwi ko, isa talaga sa plano ko ay magkaroon tayo ng closure. I’m really sorry and I hope na ma-forgive mo na ako.”

Tumayo na siya. “I’m good, Martin. No worries. Give my regards to your family.” At nginitian niya ang boyfriend.

Ex-boyfriend to be exact.

Nagpasalamat ito, pero hindi na niya tinanggap ang ini-offer nitong handshake. Kailangan din naman niyang mag-save ng pride para sa kanyang sarili.

Umalis na siya at nagmamadaling nagtungo sa isang photo developing center.

Sosorpresahin niya si Storm!

 

SUBAYBAYAN!