Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

A Piece of My Heart (Part 3)

Nobela ni SEL BARLAM

(Ika-3 labas)

PISCES man si Angelo, a catch all ng magagandang katangian, at tinataglay rin ang karamihan sa main traits ng iba pang mga zodiac sign. Ang inner journey, ang spiritual quest at ang emotional realm ay ang mga general focus ng Pisces man, kung paano ang mga emosyon ay binibigyang-depinisyon din ng ganitong tipo ng lalaki.

“Ano ba kasi ang tungkol sa parents mo?” usisa kay Haidy ni Angelo nang nasa laboratory room na sila ng kanilang computer subject samantalang ina-assemble ng binata sa isang desk ang power supply na proyekto ng kanilang grupo sa naturan nilang subject. 

Tulad lagi, almost telepathically ay tila nararamdaman na naman ng kaklase ang kanyang kalungkutan.

“Di ba’t separated ang parents ko?” tila nagsusumbong ang boses niya nang sabihin iyon, saka lumapit sa binata at tinulungan na rin ito sa pagkokonekta ng mga wiring.

“O, ano naman ang problema roon?” tumingin sa kanya nang seryoso si Angelo nang ang tanong na iyon ang ibalik sa kanya.

“Ang pagiging galing ko nga sa isang broken home…” mapait na sabi niya.

“That’s unfair! Kailan pa naging lisensiya sa pag-ibig ang pagiging hindi galing sa broken home?”

Iyon ang isa pang katangian ni Angelo na kinagigiliwan niya. Kapag kausap niya ang kaibigan, tila nakikipag-usap siya sa isang lalaking naninirahan sa dalawang magkaibang mundo—ideals, ideas, ang higit na reyalidad ng physical sensation, hindi itinatatwa ng kanyang sariling confidences, may malakas at vivid na imagination at relaxed approach.

Ang totoo, unang nagpahaging ng damdamin sa kanya si Angelo kaysa kay Jat.

Pero hindi niya na-picture ang Pisces and Pisces love compatibility sa pagitan nila ng mabait na kaklase. Talagang kaibigan lang ang turing niya rito. Kaya nga natuwa siya nang ipagtapat nito sa kanya ang pagiging magsyota na nito at ni Lizet. Batid niya, totoo naman ang puso ni Angelo at naniniwala siyang mahal nito ang babae with a selfless purity.

Pero iyon na nga, pagkatapos ng kanilang klase sa lab room, papunta sila ni Angelo sa car park para mag-snack sa isang food chain na naroroon nang makasabay nila si Lizet, na ka-holding hands ang isang mukhang mayamang estudyanteng lalaki.

Kitang-kita niya nang pamulahan ng mukha si Angelo.

** 

NABULABOG si Haidy mula sa panonood ng paborito niyang isa sa top American series na “How I Met Your Mother,” na kada-download lang niya ng full-length recent episode sa kanyang laptop, mula sa sunud-sunod at nakabibinging pagbusina ng isang sasakyang hinihinuha niyang sa harapan pa ng gate ng kanilang bahay pumarada.

Iritadong inihinto sandali ng dalaga ang pagra-run na sana ng seryeng panonoorin, binuksan ang pinto at nagdadabog na tinungo ang gate para sana paulanan ng bulyaw ang may-ari ng sasakyang wala pa ring tigil sa pag-iingay pero pinigil siya nang pagbaba roon ni Angelo, na lalo pang lumawak ang pagkakangiti mula sa mga labi pagkakitang-pagkakita sa kanyang sumungaw mula sa tarangkahan.

“Ano ba’ng problema mo at kung bakit dito ka pa sa tapat ng bahay namin nag-iingay?” pikon na salubong agad niya sa kaklase, na totoo namang sinira ang momentum niya sa panonood nga sana ng paborito niyang American sitcom. “Well, papunta lang naman ako sa isang bagong bukas na carnival na ilang minuto lang mula rito tatakbuhin ng kotse ko at ang balita ko pa, ang gaganda raw ng minor prizes ng shooting gallery game roon, di ba, paborito mo ‘yon?” nakakindat at pa-cute na sabi ni Angelo samantalang mas papalapit pa sa kanyang kinatatayuan, itinutupi ang manggas ng suot na puting long sleeves.

“Nanonood ako ng ‘How I Met,” okay?” aniya sa kausap sa maliit na tingin.

“Lalo mo lang mapi-feel ang pagiging broken-hearted sa panonood ng ‘How I Met,’ alam mo ba ‘yon?” lalo namang istir sa kanya ng binata.

“Basta,” naghalukipkip siya ng mga kamay, iningusan si Angelo.

“Saka tapos na ang prelims natin, Engineering Week pa ngayon, ang haba ng time natin para mag-relax, ‘no?” pangungulit pa rin ng kaklase.

“Wala akong pera, kuha mo?”

“Ako, mayroon, kuha mo?”

Ilang sandali pa, binabaybay na ng kotse ni Angelo ang sinasabi nitong bagong bukas na carnival na kasama siya.

Nahulog na naman siya sa pagiging true charmer ng kaibigan. Noon pa man, iyon naman talaga ang ikot ng friendship nila ng kanyang sensitive, little psychic at natural emotional healer na trusted friend. Nagkataon lang na ngayon, pareho nilang tinatakasan ang gritty reality at ang mga frequent disappointment ng kani-kanilang buhay-pag-ibig.

 

SUBAYBAYAN!