Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

My One True Love My One True Love
Aug 14 2011 - 17:29

NANG magsimulang magbilang ng boyfriend ang bunso ng mga Orosa, si Gemma, nagsimula ring mabawasan ang pagtingala ng pamilya sa kanilang bayan sa Batangas. Pero medyo nakahinga sila nang lumipad pa-New Zealand ang dalaga para magpraktis doon ng propesyon. Di nagtagal, habang nakatira sa Auckland, nagkarelasyon si Gemma sa guwapong American na si Benedict. Later, na-realize niyang may sikretong pagkatao ang boyfriend. He could be a serial killer, a rapist, a bigamist – who knew? Benedict has become Gemma’s one true love, ngunit handa ba siyang itakwil ng pamilya at huwag nang muling tumuntong sa Pilipinas?

Read Now
Kung Ikaw Ay Isang Panaginip Kung Ikaw Ay Isang Panaginip
Aug 11 2011 - 19:09

Ideal man si Paul – mabait, responsable at higit sa lahat, matalino kaya naman scholar ito sa pinapasukan nilang private university. Bukod pa roo’y taglay nito ang kaguwapuhang wala yatang babae sa ibabaw ng lupa ang maaaring tumanggi.
And when the time came na umibig siya’t nasaktan sa una niyang pag-ibig ay naroon lamang ito upang aluin siya. Paul made her feel like a princess.
Hanggang aminin nitong hindi na best friend ang turing nito sa kanya. Na lahat ng mga ginagawa nito para sa kanya’y may kalakip na pagsuyo... pagmamahal.
Handa na ba siyang muling subukang magmahal? This time sa lalaking palaging sumasagi sa kanyang isip nang mga panahong nalulungkot siya sa piling ng dating kasintahan.

Read Now
Ikaw Ang Tunay Kong Mahal Ikaw Ang Tunay Kong Mahal
Aug 10 2011 - 19:24

Hindi maganda ang unang pagkikita nina Lanz at Jazz. Sukat ba namang makapagkamalan ni Jazz na mekaniko ang bagong panginoon ng Hacienda Villarosa?
Isa nga iyong malaking insulto sa pagkatao ng lalaki. Ngunit sapat na ba ang pagkakamaling iyon ni Jazz para insultuhin din siya nito nang paulit-ulit sa tuwing magkikita sila? Labis nang nasasaktan si Jazz sa mga ginagawa sa kanya ni Lanz. Ngunit sa kabila niyo’y hindi niya mapigil ang puso, na sa unang kita pa lang niya kay Lanz ay napaibig na nang lihim sa lalaki.

Read Now
Kooky & Baroomby Kooky & Baroomby
Aug 9 2011 - 07:44

Minsan ay may pagka-weirdo talaga si Jaja. Iyon ay isang bagay na hindi na ipinagtataka ng kanilang pamilya. Nagmana raw ito sa kanya, pati sa hitsura. Kadalasan nga, kapag kasama niyang lumalabas ito ay napagkakamalan silang mag-ina. Kung tutuusin ay para na rin niya itong anak. Hindi pa ito ipinanganganak nang masawi sa vehicular accident ang kuya niya na siyang ama nito. At nang mabiyuda ang teenager na ina nito ay nag-abroad. Iniwan nito sa kanila ang sanggol na noon ay mag-aanim na buwan pa lang. Mahigit nang tatlong taon sa Amerika ang ina ni Jaja pero tila wala na itong balak bumalik. Ang huling liham na natanggap nila mula rito ay naglaman ng pamamaalam sa kanila. Sila na raw ang bahala kay Jaja dahil magpapakasal na ito sa isang Fil-Am na nakilala nito roon.

Read Now
Ibalik Natin ang Alaala ng Bukas Ibalik Natin ang Alaala ng Bukas
Aug 9 2011 - 17:21

PATUNGO sa honeymoon sina Chelo at Ysmael nang masakuna sila. Nakaligtas ang bagong kasal dangan at nagkaroon ang bride ng retrograde amnesia.
Masaklap ang ibinunga niyon: nalimutan ni Chelo na kasal na siya; pangalawa’y nalantad ang inaagiw nang bahagi ng kanyang gunita. Gunitang nag-udyok sa muling pagsulpot sa buhay niya ng unang crush, si Xyrus.
Handang maghintay at magtiis si Ysmael hanggang sa gumaling ang pinakamamahal. Ngunit paano pa? Nagkarelasyon na ang kanyang bride sa ibang lalaki!
Maibabalik pa ba ang alaala ng binalak na matamis na bukas nina Chelo at Ysmael?

Read Now
Habang May Altar Na Naghihintay Habang May Altar Na Naghihintay
Aug 7 2011 - 19:54

Si Lino, si Rene, si Albert. Lahat sila ay umiibig kay Mariel. Ang una ay mapagtiis. Ang ikalawa ay mapusok. Ang ikatlo ay matiyaga. Sino sa kanila ang magiging mapalad sa pag-ibig ng dalaga?

Read Now
Forever Series Part 11 : Mine Are The Memories Forever Series Part 11 : Mine Are The Memories
Aug 4 2011 - 20:34

Pinatunayan ni Abigail kung gaano kamahal si Rady. Hinanap niya at dinala sa lalaki si Maria Florinda kahit nagdurugo ang kanyang puso. At may bonus pa, si Raffy.
Si Raffy, na ang poot at paghihimagsik ay pinalambot nang makita ang ama sa bingit ng kamatayan.
Samantala ay muling nagsanga ang landas nina David at Desiree at sa pagkakataong ito ay kapwa nila natiyak na may isang kakatwang damdaming nag-uugnay sa kanila. At kung paano nila matatanggap ang katotohanan sa pagdating ng panahon ay nananatiling isang malaking tanong na naghihintay ng kasagutan.

Read Now
Bituin Ng Puso Ko Bituin Ng Puso Ko
Aug 3 2011 - 20:23

Kanina pa nakamasid si Sharon sa mga kumakanta at nais na niyang matawa sa mga ito. Hindi nga lamang niya magawa dahil mahigpit na bilin sa kanya ni ManongTolite, ang kanyang amo, na huwag niyang pagtatawanan ang mga customers. Maglilimang buwan na siyang kahera doon. Safe naman siya roon dahil nakapuwesto siya sa likod ng kaha na nasa loob naman ng isang rehas na mistulang kulungan. Pinasadyang lagyan ng grills ang bahaging iyon upang iwas holdup at masasamang loob. Nagtapos siya ng two-year course na Electronics. Iyon lang kasi ang kursong ino-offer sa nag-iisang kolehiyo sa bayan ng M.H. del Pilar at hindi na makaya ng kanyang ina na pag-aralin pa siya sa Maynila. Isa lamang kasi itong mananahi.

Read Now
Sana Dalawa Ang Puso Ko Sana Dalawa Ang Puso Ko
Aug 2 2011 - 20:43

Sa kagustuhan ng mga magulang ni Sandra na maging American citizen ang anak ay ipinakasal nilang pilit kay George. Masakit sa loob na talikuran ni Sandra ang katipang si Joel sa pagsunod sa mga magulang. Hanggang saan hahantong ang pagiging mabuting anak niya? Hanggang kalian niya maisusuko ang pag-ibig?

Read Now
Ikaw Pa Rin Ikaw Pa Rin
Aug 1 2011 - 17:42

Mahal nila ang isa’t isa. Dati. Subalit tapos na ang kahapon at kailangang harapin nila ang bukas na iba ang itinakda nilang makapiling.
Akala ni Cheryl ay natanggap na iyon ni Buddy tulad ng pagyakap niya sa katotohanan. Nagkamali siya.
Ni sa hinagap ay hindi niya inakalang lalaktaw sa guhit ng katarungan si Buddy, maangkin lamang siyang muli.

Read Now