Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

Café Romanza Book 1: Alyanna Café Romanza Book 1: Alyanna
May 28 2010 - 15:20

Alyanna, beautiful, brainy and very serious about everything. Radjha, musician, artist, writer and free spirit. Crush ng bayan. Inakala ng bawat isa na hindi sila bagay. But don’t opposites attract?

Read Now
Café Romanza Book 3: Solei Café Romanza Book 3: Solei
May 28 2010 - 15:23

Mag-ingat daw ang inosenteng si Solei sa older guy na si Dan. Mismong si Dan ay itinutulak siyang palayo. But Solei believes that her love can change him. Hanggang saan niya maipaglalaban ang kanyang pinaniniwalaan?

Read Now
Café Romanza Book 4: Winn Café Romanza Book 4: Winn
May 28 2010 - 15:26

Parehong sporty at parehong super competitive sina Winn at Jay. Dapat nga sana ay compatible sila. Ang problema, competitive sila laban sa isa’t isa. Hanggang saan hahantong ang kanilang pagkukumpitensya?

Read Now
Café Romanza Book 2: Zelda Café Romanza Book 2: Zelda
May 28 2010 - 15:28

Hindi naniniwala si Zelda sa endless love, at ang tingin niya sa seryosong accountant na si Arvi ay boring. Ang tingin naman ni Arvi sa fashionistang dalaga ay maarte at mababaw. Mapaninindigan ba nila ang kanilang mga paniniwala?

Read Now
Yesterday's Over and Gone FOREVER SERIES Part 05: Yesterday's Over and Gone
May 28 2010 - 15:32

Ang lahat ng kaapihan, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng kapaitan. Ayaw patahimikin ng mga iyon si Maria Florinda. Isa lang ang alam niya para matahimik ang loob. Paghihiganti! Igaganti niya ang inang si Marcela, ang kasintahang si David, at ang bukas ng anak na si Raffy. Magagawa lang niya iyon kung mapaluluhod sa lupa ang taong umapi sa kanilang lahat. At titiyakin niyang darating ang araw ng pagtutuos!

Read Now
By The Moonlight FOREVER SERIES Part 01: By The Moonlight
May 3 2010 - 23:48

 Ang liwanag ng buwan ang naging saksi sa maalab na pag-iibigan nina David at Maria Florinda. Ang mapanglaw na buwan ang naging kublihan nila ng mga lihim na pagtatagpo. At isang gabi, na nagkukubli ang buwan sa mga ulap, sinaksihan nito ang kanilang paglaya.

Read Now
Always In My Heart FOREVER SERIES Part 02: Always In My Heart
May 3 2010 - 23:52

Sina Maria Florinda at David - langit at lupa, diyosa at alipin. Sino ang magsasabing nakatadhana sila sa isa’t isa? Pero pinagtagpo sila ng kapalaran, umibig sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Ipinagpasalamat nila ang natagpuang pag-ibig. Nangakong mamahalin at idadambana ang pag-ibig sa mga puso. Lingid sa kanila, isang malaking trahedya ang susubok sa pagmamahalan nila at sasarhan noon ang natitirang pag-asa sa kanilang bukas.

Read Now