Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

Paano Kung Wala Ka Na Paano Kung Wala Ka Na
Jun 30 2010 - 23:11

Sa pag-aakalang mapapadali ang inaasam-asam niyang kasal nila ni Julio ay pumayag si Sally na mamasukan ito bilang tagapag-alaga ng mayamang tiyahin ng kasintahan. Nang makawala ay nagloko si Julio sa iba’t-ibang babae. Samantala, umibig naman sa kanya si Gil, ang anak na binata ng mayamang tiyahin ni Julio. At unti-unti na ring napapamahal sa kanya ang mayamang binata. Ang problema ay si Julio. Nagbabalik ito sa kanya at nagyayaya nang pakasal. Gayon din si Gil.

Read Now
Dance of Love Dance of Love
Jun 22 2010 - 00:17

Sumali sa reality dating show na Dance of Love ang magazine writer na si Lila dahil assignment niya na sumulat ng expose tungkol dito. Pero paano kung ma-in love siya sa featured bachelor na si Greg? Paano niya aamining isa siyang pekeng contestant?

Read Now
A Night To Remember FOREVER SERIES Part 03: A Night To Remember
May 28 2010 - 14:57

Hindi akalain ni Maria Florinda na daranasin ang napakalaking pagsubok. Namatay ang ina niya. Nasira ang buhay niya. Kaya nagpasya siya, mabigat man sa dibdib. Hahayaan na rin niyang mawala ang nobyong si David sa kanyang buhay. Hahayaan niya itong makalikha ng sariling mundo na malaya at malayo sa sumpang dala niya. Hanggang sumapit ang gabing iyon...

Read Now
Vengeance Is Mine FOREVER SERIES Part 04: Vengeance Is Mine
May 28 2010 - 15:03

Si Congressman Montecillo ang nagbigay ng panibagong buhay at pag-asa kay Maria Florinda. Kapalit man niyon ang bukas niya, dignidad at kalayaan, wala siyang pinagsisisihan. Ang tangi niyang alam ay may tao siyang sisingilin sa lahat ng pagdurusang pinagdaanan niya. At hindi siya titigil hanggang hindi nakapaghihiganti!

Read Now
Café Romanza Book 1: Alyanna Café Romanza Book 1: Alyanna
May 28 2010 - 15:20

Alyanna, beautiful, brainy and very serious about everything. Radjha, musician, artist, writer and free spirit. Crush ng bayan. Inakala ng bawat isa na hindi sila bagay. But don’t opposites attract?

Read Now
Café Romanza Book 3: Solei Café Romanza Book 3: Solei
May 28 2010 - 15:23

Mag-ingat daw ang inosenteng si Solei sa older guy na si Dan. Mismong si Dan ay itinutulak siyang palayo. But Solei believes that her love can change him. Hanggang saan niya maipaglalaban ang kanyang pinaniniwalaan?

Read Now
Café Romanza Book 4: Winn Café Romanza Book 4: Winn
May 28 2010 - 15:26

Parehong sporty at parehong super competitive sina Winn at Jay. Dapat nga sana ay compatible sila. Ang problema, competitive sila laban sa isa’t isa. Hanggang saan hahantong ang kanilang pagkukumpitensya?

Read Now
Café Romanza Book 2: Zelda Café Romanza Book 2: Zelda
May 28 2010 - 15:28

Hindi naniniwala si Zelda sa endless love, at ang tingin niya sa seryosong accountant na si Arvi ay boring. Ang tingin naman ni Arvi sa fashionistang dalaga ay maarte at mababaw. Mapaninindigan ba nila ang kanilang mga paniniwala?

Read Now
Yesterday's Over and Gone FOREVER SERIES Part 05: Yesterday's Over and Gone
May 28 2010 - 15:32

Ang lahat ng kaapihan, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng kapaitan. Ayaw patahimikin ng mga iyon si Maria Florinda. Isa lang ang alam niya para matahimik ang loob. Paghihiganti! Igaganti niya ang inang si Marcela, ang kasintahang si David, at ang bukas ng anak na si Raffy. Magagawa lang niya iyon kung mapaluluhod sa lupa ang taong umapi sa kanilang lahat. At titiyakin niyang darating ang araw ng pagtutuos!

Read Now
By The Moonlight FOREVER SERIES Part 01: By The Moonlight
May 3 2010 - 23:48

 Ang liwanag ng buwan ang naging saksi sa maalab na pag-iibigan nina David at Maria Florinda. Ang mapanglaw na buwan ang naging kublihan nila ng mga lihim na pagtatagpo. At isang gabi, na nagkukubli ang buwan sa mga ulap, sinaksihan nito ang kanilang paglaya.

Read Now