Skip to main content

Forever Series Part 11 : Mine Are The Memories

Forever Series Part 11 : Mine Are The Memories

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Purple Shadow/Harrel

Pinatunayan ni Abigail kung gaano kamahal si Rady. Hinanap niya at dinala sa lalaki si Maria Florinda kahit nagdurugo ang kanyang puso. At may bonus pa, si Raffy. Si Raffy, na ang poot at paghihimagsik ay pinalambot nang makita ang ama sa bingit ng kamatayan. Samantala ay muling nagsanga ang landas nina David at Desiree at sa pagkakataong ito ay kapwa nila natiyak na may isang kakatwang damdaming nag-uugnay sa kanila. At kung paano nila matatanggap ang katotohanan sa pagdating ng panahon ay nananatiling isang malaking tanong na naghihintay ng kasagutan.

0
Your rating: None

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in