Skip to main content

Kung Wala Nang Pag-ibig

Kung Wala Nang Pag-ibig

Read This Book Online

By

Publish Date: 

2012

Print Publisher

Harrel Publishing Corp.

Maligaya si Dra. Meryll Alegre, isang nakikilalang mahusay na obstetrician, sa pag-ibig ni Orly. Tanggap na ang doktora ng pamilya ng binata. Pero nawasak ang lahat nang mamatay ang asawa ni Aljohn, Kuya ni Orly pagkatapos na si Meryll ang magpaanak dito. Dahil doon ay isinumpa ni Aljohn na gagantihan ang sabi nito ay pumatay sa asawa. Hindi tinigilan ni Aljohn Meryll kaya kinailangan niyang magtago. Pati na rin ang kanyang mga magulang. Pansamantala’y nakapagtago ang dalaga. Nawala at sukat din si Meryll kay Orly. Akala ni Meryll ay tagumpay na ang pagtatago niya lalo’t nakatagpo na siya ng bagong pag-ibig kay Christopher o Tikoy. Pero natuklasan ni Aljohn kung nasaan siya. Binaril nito si Tikoy bago binalingan si Meryll. Pero humadlang si Orly at ito ang nabaril. Dalawang pag-ibig ni Meryll ang posibleng mawala. Paano na ang kanyang puso?

 

1
Your rating: None Average: 1 (3 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in