Skip to main content

My Lovely Bride: Diane & Nick

My Lovely Bride: Diane & Nick

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-978-9

NILALARO ni Nick ng tinidor ang spaghetti sa plato niya. Kanina pa siya nabo-bore sa takbo ng usapan sa kanilang mesa. Nakuha ng babaeng papasok sa restaurant ang atensyon niya. One of the prettiest faces he had ever seen—magandang mukha na nilangkapan pa ng magandang hubog ng katawan. Kung wala lang siguro siya sa mesang iyon kasama ang mga senior engineers ay napasipol na siya. Dahil nakaharap siya sa mesang inokupa ng babae’y nakita niya ang pagngiti nito sa mga babaeng naroon. Mga kaibigan siguro, naisip niya.

4.652175
Your rating: None Average: 4.7 (23 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in