Skip to main content

Open Your Heart

Open Your Heart

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0632-9

Sumugod si Carissa sa bahay kung saan nakita niyang nakaparada ang auto na nagpaligo sa kanya ng putik. Agad niyang hinanap ang may-ari niyon. Mula sa pinto ay lumabas ang hinahanap niya. Nakapantulog pa ito. "It's you!" sabi nito. "My lovely fairy..." Sa labis na pagkagulat ni Nathan at ng mga tauhan nitong nakapalibot sa kanila, isang sampal ang ipinadapo niya sa pingi nito. "Para 'yan sa pagpapaligo mo sa akin ng putik kanina at pamboboso mo sa akin sa sapa kahapon!" "I think you're accusing the wrong person, my dear." Natakot siya sa lamig ng titig at tono nito. At parang may nagsabi sa kanyang malaking pagkakamali ang kanyang nagawa.

4.48276
Your rating: None Average: 4.5 (29 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in