Skip to main content

Sa Iyo Tumibok Ang Puso Ko

Sa Iyo Tumibok Ang Puso Ko

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-0209-X

HALOS hindi pa rin makahinga si Romina sa tindi ng takot. Nalaman na lamang niyang nakakulong na siya sa mga bisig ni Jared at umiiyak sa dibdib nito. “Tahan na. Halika. Umalis na tayo sa lugar na ito.” Nang matiyak nito na nasa mga kamay na ng mga security guards ang mga lalaki ay inalalayan na siya nito palayo sa mga tao. “May dala ka bang kotse?” pagkuwa’y tanong nito. “Yes. Nasa parking.” “Okay, let’s use your car.” Naging sunud-sunuran siya rito. Awtomatikong iniabot niya rito ang susi ng kanyang sasakyan nang sapitin nila ang parking area.

4.444445
Your rating: None Average: 4.4 (27 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in