Skip to main content

The Senator's Daughter

The Senator's Daughter

Read This Book Online

Publish Date: 

2005

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

971-43-0927-1

“I’m glad natupad ang mga pangarap mo,” mahinang sabi ni Jade kay Rommel. Ngumiti ito, may pait sa mga labi. “Salamat. Ikaw, kumusta ka na? Bakit dalaga ka pa rin hanggang ngayon?” tanong nito. Wala siyang nakahandang sagot. Nag-init ang magkabila niyang pisngi. “ Naging b-busy ako sa trabaho ko,” pagsisinungaling niya. “Really?” Nilapitan siya nito. Nagulat siya nang bigla na lamang siya nitong yakapin. Hindi siya makapagsalita. Ni hindi niya nagawang tumutol. Hindi man niya aminin ay pinanabikan niya ang sumunod nitong ginawa. Gusto niyang magalit sa kanyang sarili dahil heto siya at parang baliw na umiibig pa rin…

4.694445
Your rating: None Average: 4.7 (36 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in