Skip to main content

Agent Of My Heart

Agent Of My Heart

Read This Book Online

Publish Date: 

2006

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

978-971-43-1107-7

   “Marami ka nang nainom, ah,” puna ni Ryan na seryoso ang mukha. “Ano ba’ng pakialam mo?” ani Anya, sabay irap. Nagpupuyos ang kalooban niya kapag naiisip ang babaeng kasama nito kanina. Iiwan na sana niya ang lalaki, ngunit hinawakan siya nito sa braso. “Bitawan mo nga ako!” Peros sa halip na sundin ang utos niya ay hinapit siya nito sa baywang at mariin siyang hinagkan sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Anya, nawala ang kalasingan. Oh, my God! Hinalikan siya ng estranghero and she liked it!

 
4.555555
Your rating: None Average: 4.6 (27 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in