Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 200)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-200 labas)

MASIGLA ang kanyang misis kinabukasan habang nag-aalmusal sila. May pupuntahan lang daw ito. Ewan ni Arturo kung bakit biglang-bigla ay naging paranoid siya. Hindi kaya may lalaki na ito at doon makikipagtagpo?

“Gusto mong samahan kita?” mungkahi niya rito.

“Sus, sasayangin mo ang araw mo sa opisina ay sandali lang naman ako. Isasama ko na lang ang dalawang bata saka si Yaya,” anito.

Saka lang siya napayapa.

A Beautiful Love (Part 15)

Nobela ni SEL BARLAM

(Ika-15 labas)

MAY option si Bryan ang magpalabas na ng ospital. Hindi na naniniwala ang binata sa paggaling pa mula sa karamdaman, at blangko na ang mga pananaw nito sa lahat-lahat.  Maging si Mrs. Soler ay walang nagawa sa desisyong iyon ng anak.

            Ngunit hindi si Aliyah. Desidido siyang muling ibalik ang pag-asang pilit tinatalikuran ni Bryan. Hindi siya papayag na hindi na ito muling makipag-interaksyon sa buhay.

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 199)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-199 na labas)

NAIISIP din ni Arturo ang posibilidad na magkahiwalay silang mag-asawa dahil sa kanilang kalagayan. Bagaman at maganda ang kanilang katayuan sa buhay sa ngayon ay wala ang pinakamahalagang sangkap ng kanilang pagsasama—ang sex, lalo pa nga at pareho silang nasa kainitan. Hindi niya naibibigay sa kanyang misis ang kaligayahan sa kama na dati’y naipalalasap niya rito.

A Beautiful Love (Part 14)

Nobela ni SEL BARLAM

(Ika-14 na labas)

“SA tingin ko, dito na ako titira sa ospital. Katulad din ng katotohanang hindi ko na mabubuo ang perpektong buhay na gusto ko dahil nagbago na ang lahat dahil sa sakit na ito.” Nginig ang tinig at mapait na wika ni Bryan nang may malay nang datnan ni Aliyah sa hospital room na pinaglipatan dito mula sa emergency room pagkaraang isugod ito roon.

       Katatapos lang ng duty ng dalaga nang silipin ang kalagayan ng binata.

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 198)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-198 labas)

NANG magbalik si Arturo sa kuwarto nilang mag-asawa ay patay na ang TV at ang Betamax. Nakadamit na rin ito.

“Kumain ka na ba?” tanong nito sa kanya?

Gustong uminit ng kanyang ulo pero pinigil niya. Kanina pa siya nito dapat tinanong pero nagwala-walaan lang nang dumating siya at tinapos ang panonood ng porn movie. Ngayon ay tatanungin siya kung kumain na?