Skip to main content

Latest Uploads

Muling Buhayin Ang Mga Pangarap Muling Buhayin Ang Mga Pangarap

From Marriane’s earliest memory, she had always been in love with Benedict. Nagkahiwalay lamang sila dahil nang nagkaproblema ang pamilya nito, lumayo ito at sa loob ng maraming taon ay ni hindi nag-abalang tumawag o sumulat—kahit bilang kaibigan man lamang. It was clear that he didn’t care a bit for her.

Nalilito ngayon si Marriane dahil sa pagbabalik ni Benedict ay bakas sa buong katauhan nito ang pagseselos sa tuwing makikita silang magkausap ni Rafael. Bakit ito magseselos? Wala itong karapatan!

Makapiling Ka Lamang Makapiling Ka Lamang

Sa pag-uwi ni Precy from the States, napilitan siyang tumira sa bahay ng kanyang ama... kasama si Neil. Anak ito ng babaeng ipinagpalit ng ama sa ina niya. That fact alone made him her enemy and through the years, she never gave herself a chance to get to know him.

Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti niyang natutuklasan ang kalinisan ng pagkatao at katapatan ng loob nito. But she was alarmed when she suddenly noticed just how attractive he was to women. And it scared her to discover that she wasn’t immune to his charms....

Featured Free Ebook

Girlfriend For Hire Girlfriend For Hire

“I like kissing you. I only kissed you once, gusto kong masundan iyon. At huwag kang aangal, lubog ka sa utang sa akin.”

Kasalanan Ko Ba Ang Ibigin Ka? Kasalanan Ko Ba Ang Ibigin Ka?

"I can't remember when it happened, basta nagising na lang ako isang araw na hinahanap ka ng puso ko."

Featured Uploads

Remember Me Once More Remember Me Once More

Si Meg – isang estudyante na may ordinaryong buhay, bahagi ng isang normal at masayang pamilya. Matalino, matino at nakatitiyak sa nais gawin sa buhay. Hanggang sa makilala niya si Joshua... Puzzle sa kanya ang lalaki. Negatibo ang impression dito ng marami dahil sa kakaiba nitong pananaw – dominant, critical and radical. A bad influence na dapat niyang iwasan. Pero may kakaiba itong pang-akit sa kanya. Maliban sa misteryo ng pagkatao nito ay ang looks nitong nagpapa-irregular sa pintig ng kanyang puso. Deep penetrating eyes, a sexy hip, and well-rounded buttocks. Kaya bago pa niya namalayan ay hindi na siya makalayo sa company nito – changing her life, changing her views. Nakaka-addict si Joshua. At dalawang landas ang tiyak na patutunguhan ng buhay niya sa piling nito. The path to love and happiness... Or the path to self-destruction...

Café Romanza Book 1: Alyanna Café Romanza Book 1: Alyanna

Alyanna, beautiful, brainy and very serious about everything. Radjha, musician, artist, writer and free spirit. Crush ng bayan. Inakala ng bawat isa na hindi sila bagay. But don’t opposites attract?

Our Hearts Never Lie Our Hearts Never Lie

“KAILANGANG ipagtapat na natin sa iyong daddy na—”
“Huwag!” mabilis at may halong pagmamakaawang naibulalas ng labinlimang taong gulang na si Vayana.
Inakbayan siya ni Anton. “Kitty, wala na tayong magagawa. Nandiyan na iyan, e.”
Nahihintakutan ang mukhang sunud-sunod ang ginawa niyang pag-iling. “Anton, ang bata-bata ko pa. Hindi pa ako handa.”

 

Browse our ebooks

 

 SUBSCRIBE NOW! Click Here

SAVE as much as 35%.  Purchase Coupon Codes now to subscribe to PINOYPUB. 

Interested to know more? Click Here