Skip to main content

Latest Upload

Mawala Man Ang Lahat Sa Akin Mawala Man Ang Lahat Sa Akin

"I'm willing to do everything... to give everything... to lose my everything... if it means gaining you."

Maging Tapat Ka Sa Aking Puso Maging Tapat Ka Sa Aking Puso

"Nasaktan man ako nang dahil sa iyo, naging tapat pa rin ang puso ko..."

Featured Upload

The Senator's Daughter The Senator's Daughter

“I’m glad natupad ang mga pangarap mo,” mahinang sabi ni Jade kay Rommel.
Ngumiti ito, may pait sa mga labi. “Salamat. Ikaw, kumusta ka na? Bakit dalaga ka pa rin hanggang ngayon?” tanong nito.
Wala siyang nakahandang sagot. Nag-init ang magkabila niyang pisngi. “ Naging b-busy ako sa trabaho ko,” pagsisinungaling niya.
“Really?” Nilapitan siya nito. Nagulat siya nang bigla na lamang siya nitong yakapin. Hindi siya makapagsalita.
Ni hindi niya nagawang tumutol. Hindi man niya aminin ay pinanabikan niya ang sumunod nitong ginawa. Gusto niyang magalit sa kanyang sarili dahil heto siya at parang baliw na umiibig pa rin…

Kimberly Kimberly

"I could easily provide you with a Ferrari or kahit anong luho mo. Think about it, Kimberly," ani Louie. Sarkastiko siyang tumawa, pinamaywangan na ito. "Nakakatawa ka. Wala bang nasabi sa iyo na hindi lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera? Pare-pareho lang kayong mga lalaki, Louie Lorenzo." Umiling siya. "Kahit ikaw pa ang nag-iisang lalaking matitira sa mundo, hindi ako papatol sa iyo."

Nagtatagis ang mga bagang na tinalikuran siya nito. Oh, kung alam lamang ng lalaking ito ang totoo. Iniyakan niya ang kabiguan ng pag-ibig na hindi sinasadyang nadama, hindi man naging maganda ang simula nila ng lalaking umangkin sa kanyang katawan at puso...

 

Browse our ebooks

 

 SUBSCRIBE NOW! Click Here

SAVE as much as 35%.  Purchase Coupon Codes now to subscribe to PINOYPUB. 

Interested to know more? Click Here