Skip to main content

Latest Uploads

Hating, Loving Each Other Hating, Loving Each Other

"I'm on my very sane mind, Lirio. Lahat ng sasabihin ko ngayon ay kaya kong panindigan saan man tayo umabot. I loved you from the very first moment I laid my eyes on you."

Puwede Ka Bang Mahalin Puwede Ka Bang Mahalin

"Ipinangako ko sa sarili kong by hook or by crook, I'll make this girl mine. All mine."

Featured Free Ebook

Roses Are Red by Noreen del Mar Roses are Red

 KAPWA 12-anyos sina Michelle at Edmon nang magsimula ang maganda nilang tinginan. Pero nasira iyon nang itanan ng daddy ni Michelle ang mommy ni Edmon. Sinisi ni Edmon si Michelle sa pagkawasak ng kani-kanilang tahanan. Anito, pinagtakpan niya ang pamumuo ng bawal na relasyon ng daddy nito at ng mommy niya.

Thirteen years later, muling nagkita sina Edmon at Michelle. Ngunit masaklap din ang sitwasyon sa muling pagkukrus ng kanilang landas: magkasamang nasawi, under mysterious circumstances, ang boyfriend ni Michelle at girlfriend ni Edmon.

Makatwiran bang sisihin uli ng binata ang dalaga dahil doon?

Wala na bang pag-asang mabalikan nila ang nag-ugat na pagmamahal noong musmos pa sila kapwa?

Someone That I Used To Love Someone That I Used To Love

“Hi, Ate Krista. Hinihintay ka ni Manang Lagring, ah,” salubong ni Winnie sa kanya.
“Ay, oo! Nakalimutan ko, maaga pala kaming magsisimba ngayon,” aniyang natapik ang noo, “Napasarap ang tulog ko kaya tinanghali ako ng gising.”
“Siguro napanaginipan mo ang Prince Charming mo kaya tinanghali ka ng gising,” tudyo nito.
Namula ang kanyang mga pisngi. Dahil sa dinami-dami ng lalaking maaari niyang mapanaginipan, si Lorenzo ang napanaginipan niya nang nagdaang gabi.
Di-sinasadyang napatingin siya rito. Napalunok siya sa tila nanunuot na mga titig nito sa kanya. Ganoong-ganoon din itong makatingin sa kanyang mga panaginip.

Featured Uploads

Aabutin Ko Ang Pangarap Aabutin Ko Ang Pangarap

Mulang pagkabata, iisa ang naging obsesyon ni Belinda at iyon ay ang magkapag-asawa ng mayaman. Natupad ang pangarap niya nang makilala si Francis, solong tagapagmana nang nagpalaking tiyahin. Hindi niya akalaing kapalit ng katuparan ng ambisyon ay impiyernong apoy ng pagdurusa. Naipit siya sa gitna. Susuko ba siya’t tatanggapin ang kahihiyan o ipaglalaban ang karapatan?

Forever Series Part 11 : Mine Are The Memories Forever Series Part 11 : Mine Are The Memories

Pinatunayan ni Abigail kung gaano kamahal si Rady. Hinanap niya at dinala sa lalaki si Maria Florinda kahit nagdurugo ang kanyang puso. At may bonus pa, si Raffy.
Si Raffy, na ang poot at paghihimagsik ay pinalambot nang makita ang ama sa bingit ng kamatayan.
Samantala ay muling nagsanga ang landas nina David at Desiree at sa pagkakataong ito ay kapwa nila natiyak na may isang kakatwang damdaming nag-uugnay sa kanila. At kung paano nila matatanggap ang katotohanan sa pagdating ng panahon ay nananatiling isang malaking tanong na naghihintay ng kasagutan.

Angel By His Side Angel By His Side

“I want you to be my wife, the mother of my child and the angel by my side.”

 

 

Browse our ebooks

 

 SUBSCRIBE NOW! Click Here

SAVE as much as 35%.  Purchase Coupon Codes now to subscribe to PINOYPUB. 

Interested to know more? Click Here