Skip to main content

FREE EBOOK FOR TODAY

2000
Kung Kailangang Masaktan Ang Puso
1998
Apoy Sa Puso

LATEST UPLOADS

Tayo Talaga Ikaw Lamang Hanggang Ngayon
I Don't Know But I Love You Second Chance

FEATURED UPLOADS

Hindi Sinasadyang Dayain Ka Sai Vijandre
Hey, Jude! The Love That Will Prevail