Skip to main content

Latest Uploads

Awakened Love Awakened Love

"Ganyan talaga ang nagmamahal... Nawawala sa tamang huwisyo ang pag-iisip, lalo at nagseselos pa."

Ang Lalaking Nagmahal Sa Akin Ang Lalaking Nagmahal Sa Akin

"Kapag minahal mo ako, mahirap akong kalimutan. Tandaan mo 'yan."

Featured Free Ebook

Scooter Maalaala Mo Kaya: Scooter

Bagung-bago at top of the line ang scooter ni Leo. Matagal niyang pinag-ipunan ang ipinambili ng sasakyang iyon. Unang araw, ginamit ni Kate ang kanilang investment. Aksidente, nakabangga ito. Nabago ang takbo ng buhay nila dahil sa aksidenteng iyon. Ang scooter niya ay naging target ng maraming anyo ng kasakiman. Saka naman may ibinalita sa kanya si Kate. Buntis ito. At para sa kanya, mas mabigat pa iyon kaysa sa problemang dulot ng scooter. Ayaw niyang maging ama…

Game Of Hearts Game Of Hearts

"A-ako nga pala si Andrea, ang kaibigan ni Sarah." Natuwa si Allen.

"Hey, I'm glad you made it."

"Well... yes. I just came to thank you," aniya. "I'm glad to meet you but I have to go." Tumango lamang siya. Kunsabagay, ano ba ang ini-expect niya? Si Allen ay sikat na tao and she was just a nobody. Hindi siya Cinderella at walang fairy tale sa totoong buhay.

"By the way, Andrea," anito, "may lakad ako sa Sabado sa Manila. Would you like to come?" Ilang segundo rin bago siya nakasagot. "I'd love to."

Tinapunan siya ni Allen ng 'makalaglag-panty' nitong ngiti, kumaway at saka lumisan kasama ang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, bumalik ang paniniwala ni Andrea sa fairy tales...

Featured Uploads

My One True Love My One True Love

Nanigas sa kinatatayuan si Emily nang marinig ang boses na kailanman ay di niya malilimutan. Di niya agad nakita ang mukha nito dahil nasa likuran nito ang liwanag ng araw pero ang maskuladong katawan nito, ang tuwid na tindig, ang itim at medyo kulot na buhok--- “Oh Richard, sabi ko na nga ba’t babalik ka!” masayang sambit niya. Pero natigilan siya dahil hindi ito ang kanyang si Ric, ang lalaking minahal niya nang lubos ngunit nawalang parang bula limang taon na ang nakakaraan. Ang bisita niya ngayon ay si Richard Montelibano, ang tao na pinagkakasanlaan ng kanilang hacienda. Hanggang sa minsan ay hinalikan siya ni Richard…

My Love, My Hero: Andres Figueroa My Love, My Hero: Andres Figueroa

“Gusto kitang parusahan. Pero iniisip ko pa lang ay ako na ang nasasaktan.”  Lumambot ang tinig nito.  “Alam mo bang sa dalawang linggong pagtatago ko kay Abigail ay nahihirapan din ako?  I could almost feel your agony, Maggie.  Dahil dinanas ko nang lahat iyon noong panahong umalis ka. Hindi ko alam kung saan kita hahanapin.  Alam kong nasa States ang mommy mo.  Pero wala ka roon.”

 

Bigla-bigla, Isang Pag-ibig Bigla-bigla, Isang Pag-ibig

"Hayaan mong i-manipulate ka ng puso mo. Subukan mong magmahal nang buong puso at walang hinihintay na kapalit."

 

Browse our ebooks

 

 SUBSCRIBE NOW! Click Here

SAVE as much as 35%.  Purchase Coupon Codes now to subscribe to PINOYPUB. 

Interested to know more? Click Here