Skip to main content

Latest Upload

Yesterday And Forever Yesterday And Forever

"Yssa, bakit ba hanggang ngayon ay napakatigas pa rin ng puso mo pagdating sa akin?" tanong ni Rico, sabay hawak sa kanyang braso.

"B-bitiwan mo nga ako," nauutal na sabi ni Yssa. Ngunit sa halip na pakawalan siya ay lalo nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Parang nawalan siya ng lakas. Napapikit siya nang makitang pababa ang mga labi ni Rico patungo sa mga labi niya. Kusang bumuka ang kanyang mga labi upang tugunin ang init ng halik nito.

Gusto niyang sabihin nito na siya ang mahal nito. Na siya ang gusto nitong pakasalan. Iyon lamang at maligaya na siya. Pero alam niyang kahibangan ang asahan ang mga bagay na iyon sa lalaking nakatakda nang ikasal sa iba...

Syndicate content

Featured Upload

Shy Girl Shy Girl

Sa edad na beinte-singko, fully dependent pa rin si Alejandra sa kanyang Lola na si Donya Serafina. Tila wala itong kabalak-balak na pag-aralan ang pamamalakad ng Rancho Riego, lalo pa’t nangangailangan iyon ng beinte-kuwatro oras na interaction sa mga tauhan na pawang mga lalaki. Naisip ng kanyang Lola: ano na lang ang kahihinatnan ng ranchong pinaghirapang itaguyod ng kanyang esposo kung si Alejandra ang magmamana niyon mula sa kanya?

 

Browse our ebooks

 

 SUBSCRIBE NOW! Click Here

SAVE as much as 35%.  Purchase Coupon Codes now to subscribe to PINOYPUB. 

Interested to know more? Click Here