Skip to main content

Latest Uploads

Summer Holiday Summer Holiday

"We have a lot to look forward to, Rhesa. You and I."

Pag-ibig Ba? Paalam Na... Pag-ibig Ba? Paalam Na...

"A day with you is worth a lifetime of happiness."

Featured Free Ebook

Game Of Hearts Game Of Hearts

"A-ako nga pala si Andrea, ang kaibigan ni Sarah." Natuwa si Allen.

"Hey, I'm glad you made it."

"Well... yes. I just came to thank you," aniya. "I'm glad to meet you but I have to go." Tumango lamang siya. Kunsabagay, ano ba ang ini-expect niya? Si Allen ay sikat na tao and she was just a nobody. Hindi siya Cinderella at walang fairy tale sa totoong buhay.

"By the way, Andrea," anito, "may lakad ako sa Sabado sa Manila. Would you like to come?" Ilang segundo rin bago siya nakasagot. "I'd love to."

Tinapunan siya ni Allen ng 'makalaglag-panty' nitong ngiti, kumaway at saka lumisan kasama ang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, bumalik ang paniniwala ni Andrea sa fairy tales...

Alessandra: The Heart Stealer Alessandra: The Heart Stealer

ALESSANDRA had the time of her life playing Rafael’s wife, knowing that her chances of becoming his real wife was something close to impossible. Tinotoo niya ang pangakong gawin na parang hari ito. Ipinagluto niya ito, pinagsilbihan at binuhusan ng atensiyon. Siya man ay nag-enjoy sa pagpapakamartir dahil napakasarap palang maglingkod at magpasakop sa taong isang iniibig. Kahit na hindi dapat ay hinayaan niyang masilip nito ang tunay na pagkatao niya

Featured Uploads

Hold On To Love Hold On To Love

“Perhaps love is really like that --- impractical and sacrificing, bitter yet sweet…"

Moonshadow Moonshadow

Pakiramdam niya ay nanunuot hanggang sa pinakamalalim na himaymay ng kanyang katawan ang tinging ipinupukol nito sa kanya. Nanunuri ang mga mata nito na para bang isa siyang alipin at ito ang presidente ng Pilipinas.

      Ang lakas ng arrive, aniya sa isip.

 

Kahit Kailan, Ikaw Lamang Kahit Kailan, Ikaw Lamang

PARANG nakalutang sa alapaap si Corinne pagkatapos magtanghalian. Mistula siyang isang tangang dalagita na nakatikim ng kanyang first kiss. She was not quite herself nang bumalik sa opisina nang tanghaling iyon.
Kinagabihan naman, may mga bulaklak na sumalubong sa kanya sa bahay. Iba-ibang klase iyon—iba-ibang kulay, hugis, at laki.
“Si Ivan talaga,” napapailing at napapangiting sabi na lamang niya. Kumuha siya ng isang pirasong cattleya.
“Did you like my flowers?”
Kamuntik na siyang mapatalon. Napaawang ang bibig niya nang makita ang may-ari ng tinig na iyon. “Arthur!” At sumugod siya ng yakap dito.
Matagal silang nagyakap na magkaibigan.

 

Browse our ebooks

 

 SUBSCRIBE NOW! Click Here

SAVE as much as 35%.  Purchase Coupon Codes now to subscribe to PINOYPUB. 

Interested to know more? Click Here