Skip to main content

Akin Ang Iyong Mga Pangarap

Akin Ang Iyong Mga Pangarap

Read This Book Online

Print Publisher

My Special Valentine

Jaime was a very bitter, disillusioned man. Resulta iyon ng nagging pagtataksil ng asawa sa kanya before her untimely death. Hanggang sa dumating si Carmina sa buhay niya bilang tagapag-alaga ng kanyang mga anak. She was like a breath of fresh air- unassuming, simple at higit sa lahat, puno pa ng mga pangarap. May rason na siya para talikdan ang nakalipas pero how was he to do that? Naroon mismo sa pamamahay niya ang babae na nagtatali sa kanya sa mapait na kahapon—si Gemma, ang sister-in-law niya at tagapagpaalala ng kataksilan ng kapatid nito…

4.40909
Your rating: None Average: 4.4 (22 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in