Skip to main content

Always By Your Side

Always By Your Side

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

In a merry mix-up, Jena found herself investigating reported trouble at Renz's beach resorts which her company was planning to buy. Although hindi siya ang dapat gumawa niyon, she ended up spying on Renz hanggang sa may natuklasan siyang ilang lihim. Along with that discovery was the realization na mahal na niya ang binata. Ang kaso, natuklasan na rin nito ang tunay niyang pakay at hindi na maibabalik ang tiwala nito sa kanya...

4.69231
Your rating: None Average: 4.7 (13 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in