Skip to main content

Ang Kapitbahay Kong... Bulag!

Ang Kapitbahay Kong... Bulag!

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-356-X

Second year college na si Cheska at si Troy naman ay graduating na sa kurso nitong Accountancy. Ganoon din ang kinuhang kurso ni Cheska. Hindi dahil sa iyon ang kurso ni Troy, kung hindi dahil sa iyon ang pinakamagandang kurso sa kanilang state college. Hindi pa university ang kanilang eskuwelahan kaya hindi pa marami ang kursong pagpipilian. Hindi naman niya gustong mag-Engineering dahil para sa kanya ay panlalaki ang kursong iyon. At lalong hindi niya gustong mag-Nursing. Takot siya sa dugo.

4.783785
Your rating: None Average: 4.8 (37 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in