Skip to main content

Because Of You

Because Of You

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

Malaking shock kay Romano ang balita ng kanyang abuelo na siya raw ang ginawang legal guardian ng apo ng namayapa nitong best friend. Sa matanda inihabilin si Frances, pero okay Romano napunta ang responsibilidad sa kapakanan ng dalaga--- na ayaw sana niyang tanggapin. Payag siyang tustusan na lamang ang pag-aaral nito ng Medicine, pero ang umuwi mula sa America para lang sa isang babaeng ni hindi niya kilala? No way!
… Until nakilala niya si Frances. Ito na yata ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Ang kaso, mukha ring ito ang pinakatuso. At anuman ng pagtanggi ng puso, nakatanim na sa isip ni Romano na walang habol ang dalaga sa kanilang maglolo kundi pera…

4.48148
Your rating: None Average: 4.5 (27 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in