Skip to main content

Caryl: The Pretentious Temptress

Caryl: The Pretentious Temptress

Read This Book Online

Publish Date: 

2002

Print Publisher

Precious Pages Corp

ISBN: 

971-02-0676-1

ULILANG-LUBOS si Caryl. Namatay sa pakiki-paglaban sa Mindanao ang sundalo niyang ama at ang kanyang ina naman ay sumunod pagkatapos ng isang taon dahil sa sakit na cancer. Inihabilin siya ng huli sa Tita Rizza niya, ang nag-iisang kapatid nito. Dahil doon ay napilitan siyang iwan ang lugar na kinalakihan at lumuwas sa Maynila. Naipagbili na kasi ang lupa’t bahay nila para sa pagpapagamot ng kanyang ina. That was about three years ago.

4.787235
Your rating: None Average: 4.8 (47 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in