Skip to main content

Cinderella: Justina The Fairy

Cinderella: Justina The Fairy

Read This Book Online

Publish Date: 

2003

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-0843-8

“Is that a magic wand, Lola?” Nanlalaki ang mga matang inagaw niya rito ang stick. Idinuro niya iyon sa kanyang palad. “Gusto ko ng pera!” Subalit walang perang lumitaw sa palad niya. “It’s a fake,” napangiwing baling niya sa kanyang lola. “Bakit n’yo pa ito itinatago? Wala naman palang silbi.” “Isang ordinaryong souvenir para sa iba ngunit para kay Justi ay napakahalaga nito. Para sa kanya, ito ang nagsilbing magic wand sa kanyang buhay, ang nagbigay ng katuparan sa kanyang mga pangarap.” Pagkasabi niyon ay tumanaw sa malayo ang kanyang lola at may ngiti sa mga labing nagpatuloy sa pagsasalaysay ng naging buhay ng babaeng tinawag nitong “Justi.”

4.4
Your rating: None Average: 4.4 (15 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in