Skip to main content

Fire In My Heart

Fire In My Heart

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0624-8

 

Noon pa ma’y hindi na ikinatutuwa ni Tristan ang pakikipagkaibigan ng kanyang nakababatang kapatid sa pakawalang si Reine. Ang tingin niya sa dalaga’y masamang impluwensya. Ngunit nang maglayas si Reine at walang ibang matutunguhan, wala siyang choice kundi tanggapin ito sa kanilang pamamahay. Ayaw naman niya itong mapariwara. Pagkaraan lamang ng ilang araw, nais na niyang pagsisihan ang naging desisyon dahil ngayon ay siya naman ang pinupuntiryang landiin ng dalaga. At siya na saksakan ng tanga, parang walang lakas na tanggihan ang mapusok na advances nito…

4.78049
Your rating: None Average: 4.8 (41 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in