Skip to main content

Game Of Hearts

Game Of Hearts

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0869-0

"A-ako nga pala si Andrea, ang kaibigan ni Sarah." Natuwa si Allen.

"Hey, I'm glad you made it."

"Well... yes. I just came to thank you," aniya. "I'm glad to meet you but I have to go." Tumango lamang siya. Kunsabagay, ano ba ang ini-expect niya? Si Allen ay sikat na tao and she was just a nobody. Hindi siya Cinderella at walang fairy tale sa totoong buhay.

"By the way, Andrea," anito, "may lakad ako sa Sabado sa Manila. Would you like to come?" Ilang segundo rin bago siya nakasagot. "I'd love to."

Tinapunan siya ni Allen ng 'makalaglag-panty' nitong ngiti, kumaway at saka lumisan kasama ang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, bumalik ang paniniwala ni Andrea sa fairy tales...

4.52381
Your rating: None Average: 4.5 (21 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in