Skip to main content

Ikaw Ang Mahal Ko

Ikaw Ang Mahal Ko

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

Joyce ought to consider herself very lucky dahil siya ang napiling pag-alayan ng pag-ibig ni Bobby... a dashing, eligible young bachelor. Ang kaso, this created complications in her life. Sa pagkamatay ng ama ay naiwan sa kanya ang responsibilidad ng pag suporta sa pamilya at pagbabayad sa mga naiwang utang nito. At isa sa mga pinagkakautangan nito was Sylvia - the kind of woman willing to kill and be killed to get what she wants.

And Sylvia wanted Bobby...

4.166665
Your rating: None Average: 4.2 (6 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in