Skip to main content

Ikaw Ay Akin

Ikaw Ay Akin

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0536-5

Laging bahagi ng mga panaginip ni Laura si Edgardo Dineros at di bale nang nahuhumaling ito kay Carlota, ang kanyang malupit na stepsister. Nang hindi nito sinipot si Edgardo sa kanilang balak na pagtatanan, siya ang sinugo ng stepmother niya para sabihan ang binata. May pinupuntirya kasi ang mag-ina na mas matabang isda kaysa kay Edgardo. Nanganga-ligkig sa ginaw sa manipis na kasuotan at ni walang sapin sa paa, tinahak ni Laura ang dilim. Tila dinarang ng apoy ang kanyang balat nang salubungin siya ng yakap at sabik na halik ng binata para mapalitan lamang iyon ng poot at galit nang makilala siya nito. Para siyang hihimatayin sa takot…

 

4.46875
Your rating: None Average: 4.5 (32 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in