Skip to main content

Ikaw Na

Ikaw Na

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-968-1

NANG makaalis ang mga magulang ay saka lang pinakawalan ni Janne ang luhang kanina pa gustong umagos sa kanyang mga mata. Inalo naman siya ni Luke na hindi siya iniwan. Inakbayan siya nito at inihilig ang kanyang ulo sa dibdib nito. “Enough, Janne. Huwag mo na lang ulit gagawin iyon.” Nag-angat siya ng mukha para tingnan ito. “L-Luke, wala kaming ginawang masama. Natulog lang kami, that’s all.” “I believe you, Janne,” sambit ni Luke. “Bakit si Papa, hindi naniniwala?” Masamang-masama ang loob niya.

3.09091
Your rating: None Average: 3.1 (11 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in