Skip to main content

Inah, Ang Mandirigma Ng Abagatan

Inah, Ang Mandirigma Ng Abagatan

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

“Inah!” Napaigtad siya sa pagkagulat. Alam ng lalaking iyon ang pangalan niya! Bigla siyang nataranta nang mapagtanto ang tono nito. Galit iyon at puno ng panggigigil. Mukhang natunugan nito ang pagkawala niya.

5
Your rating: None Average: 5 (4 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in