Skip to main content

Inosenteng Puso

Inosenteng Puso

Read This Book Online

Publish Date: 

2008

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

978-971-43-1241-8

“Ayokong mag-asawa, pero gusto kong magkaanak.” Nasamid si Nathan sa gulat nang marinig ang sinabi ni Bethany. Hindi nito marahil inisip na ang tulad niyang tila manang manumit ay may ganoon ka-liberal na plano sa buhay. “Bakit?” Pinagtaasan niya ito ng kilay. “Why not? I can as a good provider as any man could be. Hindi porque nag-iisa ako, hindi ko na maaalagaan ang magiging baby ko. So okay lang sa ‘kin maging sperm donor lang ang kung sino mang magiging ama ng baby ko.” Napansin niyang natahimik si Nathan nang ilang sandali. “What are you thinking?” Sumilay ang marahang ngiti sa mga labi ng binatang boss. “I’m thinking that if you really want a sperm donor… ako na lang.” Muntik nang himatayin si Bethany sa narinig.

4.84
Your rating: None Average: 4.8 (50 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in