Skip to main content

Isang Gabi Ng Pag-ibig

Isang Gabi Ng Pag-ibig

Read This Book Online

Publish Date: 

2005

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

971-43-0946-8

“Natatakot akong bigla ka na lang maglaho pagbalik mo ng Manila,” sabi ni JM. “I need something.” Alam ni Gindy kung ano iyon. Guarantee. Ito ang ang mahirap sa madaliang relasyon, walang masyadong pundasyon. Hayun tuloy, nangangapa sila sa isang bagay na makakapag bigay sa kanila ng katiyakang walang mababago sa ilang linggong paghihiwalay. Bigla, nagkaroon siya ng ideya. Marahil kapag ginawa niya iyon, mauunawaan ni JM ang tindi ng kanyang damdamin dito. Baka sakaling mawala sa dibdib nito ang takot at pag-aalinlangan. Buo ang loob, nag-angat si Gindy ng mga mata rito, umaasang makikita ni JM doon ang kanyang damdamin. “Take me home and I’ll give you the guarantee you need.”

4.421055
Your rating: None Average: 4.4 (19 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in