Skip to main content

Kapag Puso Ang Nangusap

Kapag Puso Ang Nangusap

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1707-0

“Tara, manilip tayo,” yaya ni Nikki sa kanila. Sa kanilang tatlo, ito talaga ang malakas ang loob.
    Nag-atubili si Sol. “Kapag nahuli tayo, hindi na ako makakapasok sa susunod na pasukan. Mamamatay muna ako!”
    Napahagikgik siya. “Kapag nahuli tayo, okay lang sa akin. Hindi ko na sila makikita pagkatapos ng bakasyon ko!”

 

4.789475
Your rating: None Average: 4.8 (38 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in