Skip to main content

Lei's Sweet Love

Lei's Sweet Love

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1788-7

Napatutok ang tingin ni Lei sa guwapong lalaking iniluwa ng pintong bubog nang buksan iyon ng security guard. Ilang sandaling napagmasdan niya ito. Lihim na nahigit niya ang kanyang hininga nang mapatingin siya rito. The man was too formal in his executive suit. Ang pormal na tinging inililibot nito sa loob ng coffee shop ay nagbabadya ng awtoridad. Sandaling natigilan ito nang mapatingin ito sa kanyang dako. Naramdaman na lamang niyang namumula ang kanyang mukha. Huling-huli siya nitong matamang pinagmamasdan niya ito. Matagal bago nito binawi ang tingin sa kanya. Humakbang ito palapit sa isang bakanteng mesa sa isang sulok, bitbit ang attaché case nito. 

“Lei, customer,” sabi sa kanya ni Zeny nang natitigilan pa rin siya.

 
4.333335
Your rating: None Average: 4.3 (18 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in