Skip to main content

The Love Letter

The Love Letter

Read This Book Online

Publish Date: 

2005

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

971-43-0955-7

Nang mag-decide magbakasyon sa Vigan ang workaholic na si Harry Santillan, he found a lot more than a break from the hustle and bustle of city life. Isang araw na nagpunta siya sa beach, he came across a corked bottle with a rolled-up message inside. It read: I missed our walks in Plaza Burgos, our endless talks while strolling along the white sand beach of Pug-os, hearing mass on Sundays at St. Paul’s Cathedral. But most of all, I just missed you… Kay
Kaagad ay naantig damdamin niya sa love letter na nabasa. Alam niyang hindi siya matatahimik hangga’t hindi natatagpuan ang sumulat niyon.
In search of the writer ay nakikilala niya si Kat, ang babaeng di niya inakalang mamahalin nang lubos. Pero natuklasan niya na si Kat at ang babaeng sumulat ng love letter ay iisa. Nasaktan siya sa nabatid na iyon. Kaya pa kaya niyang agawin ang pagmamahal ni Kat? At paano niya gagawin iyon?

4.61111
Your rating: None Average: 4.6 (18 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in