Skip to main content

Magmamahal Pa Bang Muli?

Magmamahal Pa Bang Muli?

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

WANTED: Piano teacher... and mommy!

Nang mag-apply si Doreen para sa posisyong nakalathala sa nakitang karatula, she took the latter part as a joke. As a result, she was very ill-prepared to meet a sweet, endearing child na mukhang seryoso sa paghahanap ng mommy. All the more na hindi siya nakahandang makaharap ang aroganteng ama nito. Sinasabi niya sa sarili na hindi siya magtatagal sa trabahong iyon kung di kay Yvonne. Ang totoo, hindi siya makaalis dahil kay Vince, ang ama nito na habang tumatagal ay umokupa na ng malaking bahagi ng kanyang puso...

4.5
Your rating: None Average: 4.5 (26 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in